Fiscale hervorming auteursrechten: wat weten we (nog niet)?

Geniet je van een belastingvoordeel voor auteursrechten? Dan was het wellicht ook voor jou even slikken toen de overheid vorig jaar een hervorming aankondigde. Sinds 1 januari 2023 zijn de nieuwe regels officieel van kracht. Maar wat betekent dat nu precies voor jou? Goeie vraag! Wij zochten het – in de mate van het mogelijke – voor jou uit.

Waarom wordt het fiscale regime voor auteursrechten aangepast?

Auteursrechten zijn al jaren een erg populaire verloningstechniek. Dat heeft onder meer te maken met het fiscaalgunstig kader en het ruime toepassingsgebied. Zo worden auteursrechten vandaag aan heel uiteenlopende beroepscategorieën toegekend, zoals kunstenaars, auteurs, journalisten, IT’ers, marketeers, fotografen, architecten en allerhande vrije beroepen. Maar net door die groeiende populariteit, besloot de wetgever het systeem onder de loep te nemen. Daarmee wil hij naar zijn oorspronkelijke doel terugkeren: een gunstig fiscaal regime creëren voor de onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten.

Het toepassingsgebied: onzekerheid troef

Als je in het verleden al vergoedingen ontving voor de overdracht of licentie van auteursrechten, kom je terecht in een overgangsregeling. Concreet zijn auteursrechten, sinds de hervorming, enkel toepasbaar op originele kunstwerken en werken van letterkunde. Hoe breed je deze begrippen kan interpreteren, is voorlopig onduidelijk. Bovendien moet je voortaan over een kunstwerkattest beschikken. Belangrijke kanttekening: de commissie die deze attesten uitkeert, is nog niet opgericht. Een alternatieve voorwaarde is dat je je werk toegankelijk maakt voor het brede publiek, maar ook hier is het koffiedik kijken wat dit dan precies inhoudt. Je leest ’t dus goed, tot op vandaag bestaat er nog flink wat onzekerheid over het toepassingsgebied van de nieuwe regeling. 

Fiscale impact: twee nieuwe begrenzingen op auteursrechten

1 | Regel van vier

De inkomsten uit auteursrechten hebben een absoluut maximumplafond van € 64.070 voor aanslagjaar 2023 en € 70.220 euro voor aanslagjaar 2024. Daar komt nu een extra begrenzing op. Hiervoor moet je kijken naar het gemiddelde van de inkomsten die je, in de in de voorbije vier belastbare perioden, uit auteursrechten vergaarde. Als dit gemiddelde het maximumplafond overschrijdt, kan je voor het huidige aanslagjaar niet meer terugvallen op dit gunstregime.

2 | 30/70-Verhouding en overgangsregeling

Daarnaast werd de verhouding tussen de vergoeding uit auteursrechten en de totale vergoeding voor het leveren van prestaties (beroepsinkomen) wettelijk begrensd op 30/70. De algemene regel is dus dat je auteursrechtenvergoeding niet meer dan 30 % van je totale vergoeding mag bedragen. Deze regel geldt voor iedereen die, vanaf 1 januari 2023, van deze voordelen wil genieten. Als je al eerder van dit gunstregime gebruik hebt gemaakt, heb je recht op een overgangsregeling, waarbij de verhouding als volgt wordt afgebouwd:

• Voor inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024 geldt een split van 50/50

• Voor inkomstenjaar 2024 – aanslagjaar 2025 geldt een split van 40/60

• Voor inkomstenjaar 2025 – aanslagjaar 2026 geldt een split van 30/70

Vanaf 2025 wordt de 30/70-regel dus sowieso voor iedereen van toepassing.

Wat betekent deze hervorming voor jou?

De recente wetswijziging roept heel wat vragen op. Daardoor kunnen we nog geen haarscherpe vertaalslag maken. Puur fiscaal is de hervorming klaar en duidelijk. Maar in welke mate deze nieuwe regels op jouw sector van toepassing zijn, is voorlopig onzeker. Vooral voor IT’ers, architecten en vrije beroepen is het wachten op verheldering van bovenaf. Al is er wel een lichtpuntje aan de horizon. Zo verzekerde de minister recentelijk dat hij geen specifieke beroepssectoren zou uitsluiten. To be continued!

Heb je vragen over auteursrechten of over de impact van de fiscale hervormingen op jouw business? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>