Eén jaar Start it @KBC met accounting expert Olivier Verhaege

We spoelen even terug naar oktober 2022. Een nieuwe editie van het start-uptraject Start it @KBC schiet uit de startblokken mét Umain als kersverse kennispartner. We herinneren het ons nog als de dag van gisteren en toch staat vandaag al de volgende lichting starters klaar. Wat zijn de learnings? Wij vroegen het aan onze man ter plaatse, accounting expert Olivier Verhaege.

Iedere start-up krijgt een coach toegewezen die hen gedurende het hele traject begeleidt en in contact brengt met de juiste mensen.”

Hey Olivier! Hoe verliep de kick-off van Start it @KBC 2023?

“Er is een kleine verandering tegenover de vorige keer. De jury op de pitchdays bestaat voortaan vooral uit ex-deelnemers. De partners – waaronder Umain – komen pas later in actie. Een logische beslissing, aangezien er in een start-upfase nog een grote kloof is tussen de expertise van de partner en de stand van zaken bij de starter. Het is niet de bedoeling om tijdens zo een pitch de deelnemers te intimideren met complexere vragen die op dat moment verlammend kunnen werken.”

Dus je businessidee hoeft eigenlijk nog niet zo uitgewerkt te zijn?

“Inderdaad, het is sowieso interessant om deel te nemen, omdat je meteen weet wat je idee waard is. Dat kan best confronterend zijn, maar op een kwartier tijd leer je vaak meer bij dan een jaar lang aanmodderen.”

“Ik vergelijk het een beetje met audities bij The Voice. Je kan een mooie stem hebben, maar soms heb je gewoon nog wat tijd nodig om te rijpen. Dat geldt ook voor je businessidee. Misschien is je product nog niet klaar voor de markt of omgekeerd. En een afwijzing is nog geen uitsluiting. Er zijn legio voorbeelden van start-ups die bij hun volgende poging wél geselecteerd werden.”

Dat kan tellen qua peptalk! Even terug naar de kick-off, wanneer heb jij de kandidaten ontmoet?

“Het traject start altijd met een bootcamp waarop alle partners een eigen standje hebben. De deelnemers kunnen dan vrijblijvend passeren voor een kennismakingsbabbel. Als er een klik is, kunnen ze diezelfde avond nog een meeting bij je boeken. Gelukkig hoeven ze niet alles alleen uit te zoeken. Iedere start-up krijgt een eigen coach toegewezen die hen gedurende het hele traject begeleidt en hen in contact brengt met de juiste mensen.”

Zie je bepaalde tendensen bij de volgende generatie start-ups?

“Er zijn opvallend veel start-ups die een business in AI of crypto willen uitbouwen. Verder merk ik dat er onder de startende ondernemers heel wat PhD’ers zijn. Een ideale uitgaanspositie, want zij worden betaald om nieuwe technieken te onderzoeken en te testen. Over het algemeen, is het aantal ondernemende jongeren en start-ups enorm toegenomen. Maar er zijn ook steeds meer organisaties op de markt die zich specifiek tot start-ups richten. Die professionalisering zorgt ook wel dat er andere vragen en verwachtingen zijn tegenover vroeger, waar de klassieke accountant vaak niet aan tegemoetkomt.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?

“Het volstaat niet meer om gewoon een financieel plan aan te leveren. Je moet ook mee brainstormen over hoe je dat plan kan realiseren en dat gaat verder dan kijken naar het resultaat, het berekenen van de EBITDA en het aangaan van een lening bij de bank.”

“Wat dit laatste betreft zijn er een aantal alternatieven om startkapitaal te vergaren die mogelijk interessanter zijn dan een lening, of die een mooie aanvulling hierbij vormen. Denk aan crowd funding, crowdlending, venture capital, zaaikapitaal, waarborgleningen en business angels. Om start-ups daarin bij te staan, omringen we ons bij Umain met gespecialiseerde partners. We willen tools en ideeën aanreiken die verder gaan dan puur boekhouding.”

Je hebt nu je eerste jaar als expert bij Start it @KBC achter de rug. Welke voorsprong hebben die “afgestudeerde” start-ups nu concreet genomen?

“Die voorsprong is immens, alleen al qua connecties. Dankzij het enorme netwerk van de coach en partners, kan je echt met iedereen in contact komen. Ook het interne netwerk is goud waard. Er worden veel ervaringen en best practices gedeeld, maar evengoed partnerships gesmeed. Ik heb zelfs al een aantal start-ups weten samengaan omdat hun ideeën complementair waren. Tel daar dan nog alle opgedane kennis bij …”

En je bent zo vertrokken! Bedankt voor het interview, Olivier, we kijken al uit naar de volgende update.

Interesse om je businessidee te pitchen? De inschrijvingen voor Start it @KBC 2023 zijn afgesloten. Maar wij luisteren natuurlijk altijd graag! 

Get in touch >>