Nieuwe meldingsplicht huurvergoedingen voor onroerende goederen

Vanaf aanslagjaar 2024 zijn alle eenmanszaken en vennootschappen verplicht om hun (huur)vergoedingen van onroerende goederen in hun aangifte op te nemen via een bijlage. Als je wilt blijven genieten van aftrekbaarheid van de kosten, hou je dus best rekening met deze meldingsplicht. In dit artikel behandelen we alvast enkele prangende vragen.

In welke gevallen is de meldingsplicht van toepassing?

De meldingsplicht geldt voor alle rechtspersonen die een aangifte in de inkomstenbelasting indienen. Voor natuurlijke personen gaat het over (huur)vergoedingen die je als werkelijke beroepskosten opneemt bij de aangifte personenbelasting. Ook alle inkomsten verkregen uit een recht van opstal, een recht van erfpacht, vruchtgebruikvergoedingen of een ander zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed moet je rapporteren. Particulieren die een pand louter voor huisvesting huren, ontspringen de dans.

Enkele voorbeelden:

• Je vennootschap huurt een handelszaak van een particulier. 

• Je vennootschap huurt een deel van je eigendom als bureel, opslagplaats, … 

• Je gebruikt een deel van je huurwoning als werkruimte voor je eenmanszaak en wilt die huur inbrengen. 

• Je vennootschap koopt het vruchtgebruik van een pand aan waar jij eigenaar van bent. 

Opgelet: wanneer voor deze huurvergoedingen een factuur werd opgemaakt, vervalt de meldingsplicht. Bijvoorbeeld: een vennootschap huurt een coworkingspace van een ander bedrijf.

Hoe voldoe je aan de meldingsplicht?

De overheid voorziet voor de belastingaangifte een bijlage die je per onroerend goed invult en indient. Wanneer je dus (huur)vergoedingen van meerdere onroerende goederen of huurovereenkomsten wilt inbrengen, moet je ook evenveel bijlagen toevoegen. Bijlage vergeten? Dan is de betaalde (huur)vergoeding helaas niet fiscaal aftrekbaar.

De bijlage bevat de volgende gegevens:

• De identificatiegegevens van de verhuurder of de verlener van het zakelijk gebruiksrecht. Voor rechtspersonen gaat het over de naam, het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer. Natuurlijke personen registreren hun (voor)naam, adres en rijksregisternummer.

• Het adres van het onroerend goed in kwestie. 

• Het bedrag van de betaalde of toegekende huurvergoedingen. 

• Het deel van het bedrag dat je als beroepskosten hebt ingebracht.

Vanwaar komt deze meldingsplicht?

Als vennootschap of zelfstandige kan je de betaalde huur en huurlasten van de onroerende goederen die je voor je professionele activiteiten gebruikt, in aftrek brengen. De voorwaarde is dan wel dat de huur of andere vergoedingen die als beroepskost worden afgetrokken, precies overeenkomen met de inkomsten van de verhuurder op zijn belastingaangifte. Toch blijken daar in de praktijk vaak discrepanties te zijn, bijvoorbeeld omwille van een huur die zonder medeweten van de verhuurder in aftrek wordt gebracht. Via deze rapporteringsplicht houdt de fiscus een extra oogje in het zeil.

Ben je verhuurder? Kijk dan zeker je huurcontract na!

Wanneer je een onroerend goed voor professionele doeleinden verhuurt, word je belast op de reële huurinkomsten. In het andere geval word je belast op het geïndexeerd KI (kadastraal inkomen) x 1,40, wat veelal een pak lager ligt dan de effectieve huurinkomsten. Kortom, als je huurder het pand (deels) gebruikt als werkruimte en vervolgens de huur inbrengt als beroepskost, heeft dat grote fiscale gevolgen voor jou. Belangrijk dus om in je huurcontract te verduidelijken welke zones van je pand voor huisvesting en professioneel gebruik zijn. Daarnaast ben je verplicht om je huurcontract te registreren. Wanneer je pand uitsluitend als woning fungeert, kan je kosteloos registreren, voor het overige deel gelden er registratierechten. Het voordeel van een geregistreerd contract? Je maakt meteen waterdichte afspraken met je huurder en je staat juridisch sterker in je schoenen bij een geschil.

Tip | Ook als je je eigendom aan je vennootschap verhuurt, ben je verplicht een huurcontract af te sluiten. Hoewel dat in de praktijk vaak ontbreekt, is de kans reëel dat hier in de toekomst strengere controles op gebeuren.

Vragen over de meldingsplicht? Laat je graag je huurcontract(en) eens onder de loep nemen? Wij staan voor je klaar!

Get in touch >>