Onroerend goed in Frankrijk? Opgelet: aangifte vóór 1 juli 2023!

Heb je een tweede verblijf in Frankrijk? Nu de zomer in zicht komt, kijk je wellicht uit naar een deugddoende vakantie in La Douce France. Groot gelijk! Maar voor je zuidwaarts trekt, breng je best eerst nog even de aangifteverplichting in orde. Zo geldt er sinds dit jaar een nieuwe regeling voor eigenaars van een onroerend goed in Frankrijk. We lichten kort toe wat dit precies voor jou betekent.

Wanneer is deze aangifteverplichting van toepassing op jou?

Iedereen die een onroerend goed in Frankrijk bezit dat gebruikt wordt voor bewoning, is in principe aangifteplichtig. Het gaat daarbij niet alleen over Franse inwoners of volle privéeigenaars. Ook voor vruchtgebruikers, mede-eigenaars of (Franse en Belgische) vennootschappen en de Franse SCI (Société Civile Immobilière) geldt deze verplichting. 

Wat houdt deze nieuwe aangifteregeling precies in?

Sinds 2023 hoef je geen taxe d’habitation (Franse belasting verschuldigd door de gebruiker van een woning) meer te betalen op je hoofdverblijfplaats in Frankrijk. Als je daarentegen over een tweede verblijf beschikt of je woning aan derden verhuurt, moet je wel nog een aangifte indienen. Op die manier weet de Franse fiscus perfect aan welke panden hij een taxe d’habitation of een leegstandsheffing moet toekennen. Op basis van de gegevens uit je aangifte wordt het bedrag van je belastingen bepaald.

Welke gegevens zijn belangrijk voor je aangifte?

Welke informatie je moet delen, hangt af van je situatie. We helpen je hieronder alvast op weg. 

• Aard van de bewoning: gaat het om een hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, verhuurde woning, een gratis ter beschikking gestelde woning of leegstaand pand?

• Bewoners pand: woon je zelf in het pand of verhuur je het aan derden?

• Hoedanigheid bewoners: zijn de bewoners van je pand natuurlijke personen of betreft het een vennootschap?

• Begin- en einddatum bewoning: tussen welke periode bewoon je het pand of is er sprake van leegstand? 

Verhuur je je tweede verblijf tijdens de vakantie? Geef aan tussen welke periode je het pand verhuurt en wie (jezelf of een beheerder) de uitbating verzorgt. 

Hoe breng je dit in orde?

De aangifte dien je in via je persoonlijke of professionele account op de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr). Je hoeft dit slechts één keer te doen. Als je situatie in de tussentijd verandert, stel je gewoon een nieuwe aangifte op. Heb je nog geen account? Dan kan je dit eenvoudig op de site aanmaken. 

Wat als je te laat bent of een foutieve aangifte indient?

In dat geval riskeer je een boete van 150 euro per woning en ben je nog steeds verplicht om je aangifte in te dienen. Zorg er dus zeker voor dat je je aangifte vóór 1 juli 2023 indient.

Heb je vragen over de belastingplicht van een tweede verblijf in het buitenland? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>