Umain in 2024: co-CEO’s Jerry en Wouter over hun ambitie

Met de voornemens nog vers in het hoofd bruist januari van ambitie en ondernemerschap. Hét moment bij uitstek om eens bij onze co-CEO’s, Jerry Wieme en Wouter Van de Velde, te polsen naar hun plannen voor het nieuwe jaar. In dit allereerste dubbelinterview geven ze een inkijk in hun verwachtingen.

Het enige wat echt vaststaat, is het feit dat er vandaag nog niets vastligt. We hebben een duidelijke visie, maar de weg ernaartoe zal afhangen van wat er op ons pad komt.”

Dag Jerry, dag Wouter! Niemand kan voorspellen wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft, maar waar zijn jullie wel al zeker van?

Wouter: “Dat we ook dit jaar met veel ambitie starten. Een belangrijke doelstelling is om een nieuw kantoor aan de groep toe te voegen dat binnen de waarden en het DNA van Umain past. En daar zijn we best kritisch in. Het is namelijk niet onze bedoeling om een grote tanker te worden, maar eerder om een vloot van zeilboten te bouwen.”

“Als je ervoor kiest om met lokale kantoren te werken, moet je hen een stuk eigenheid geven. Iedere zeilboot mag zijn eigen koers varen, maar we hebben natuurlijk dezelfde haven op het oog.  Verder willen we onszelf misbaar maken in de organisatie door onze Umain’ers te helpen groeien. Ook het verder uitbouwen van onze extra ondersteuning voor klanten wordt een grote focus.”

Jerry: “Het enige wat echt vaststaat, is het feit dat er vandaag nog niets vastligt. We hebben een duidelijke visie, maar de weg ernaartoe zal afhangen van wat er op ons pad komt.”

Dus, los van extra ondersteuning, zal er in eerste instantie nog niet zoveel voor de klant veranderen?

Jerry: “Inderdaad, een bredere ontzorging is het mikpunt. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden om AI binnen onze interne organisatie te integreren, doen we dat om meer tijd in onze klanten te kunnen investeren. Maar dat zijn sowieso evoluties, geen revoluties.” 

Wouter: “Om die ontzorging op te schalen, plannen we de U-hub (red. het supportteam), in aantal te verdubbelen. Elke ondernemer, van eender welk bedrijfsniveau, zal daar baat bij hebben. Denk aan IT-support bij de digitale aanlevering van documenten, hr-advies voor personeelsvragen of rapportering bij grotere klanten. Daarnaast willen we het tax & legal-luik binnen Umain verder professionaliseren.”

Ook de partnerships met onder meer Start it @KBC, Gentrepreneur en ITAA komen in 2024 terug. Wat is het idee daarachter?

Jerry: “Start it @KBC en Gentrepreneur gaan vooral over het ondersteunen van nieuwe, ambitieuze ondernemers. ITAA heeft meer te maken met de ontwikkeling van onze sector. Zo geven we onder meer advies om de opleiding dichter bij het vak te brengen, helpen we het ITAA te promoten en zetelt Wouter sinds dit jaar ook in de examencommissie.”

Wouter: “We hebben al vaak de ambitie tegen elkaar uitgesproken om de sector klantgerichter te maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat accountants niet alléén met de juiste cijfers op de juiste plek rekening houden, maar ook een ondernemende rol opnemen?

“Het doel is de ondernemer helpen, een piekfijne boekhouding onderhouden, is slechts één van de vele middelen. Ons beroep heeft de perceptie tegen maar als we met andere accountants praten voelen we dat ze eigenlijk wel te vinden zijn voor die aanpak.”

Jerry: “Klopt, met ondernemende accountant bedoelen we echt iemand die meedenkt mét de klant. De stereotype accountant is vaak wat terughoudend en gaat op de rem staan, maar je moet de ondernemer ondersteunen in diens visie en ambitie. Je moet soms mee durven springen.”

Dat doen jullie ook als ondernemer. Jullie kiezen daarbij bewust voor een gedeelde rol als CEO, vanwaar die keuze?

Jerry: “Co-CEO klinkt inderdaad een beetje vreemd, voor ons voelt dat heel logisch aan. De rollen worden anders ingevuld, maar het blijft een tandem. Ik besef ook zeer goed dat we daar een groot voordeel hebben.”

“Ondernemer is een eenzaam beroep. Je hebt geen vangnet. Als er twijfels of onzekerheden zijn, ben jij de laatste in de lijn en moet jij de eindbeslissing nemen. Dat is het leuke aan de job, maar af en toe ook eenzaam. Wouter en ik hebben het geluk dat we kunnen sparren met elkaar.”

Wouter: “Die meerwaarde kunnen we vanuit Umain ook aan klanten bieden. We gaan uiteraard niet élke dag over je schouder meekijken, maar we willen zeker die rol als sparringpartner opnemen en meegaan in je ideeën in plaats van ze af te raden.”

Waar moeten ondernemers in 2024 absoluut op inzetten?

“Wouter: “Dat hangt ervan af in welke fase je bedrijf zich bevindt. In eerste instantie moet je vooral naar jezelf kijken en jezelf de vraag stellen wat je doel is. Pas nadien kan je bepalen wat er nodig is om dat doel te bereiken en een plan opmaken. Als je een gezonde work-lifebalance wilt, geldt er een andere aanpak dan wanneer je graag naar een bedrijf van 10 miljoen groeit. Maar bovenal zou ik zeggen: amuseer je vooral.”

Wat betekent ‘amuseren’ voor jullie?

Jerry: “Voor mij is dat ’s ochtends naar het kantoor rijden en met fierheid naar het team kijken. Ik heb eigenlijk nooit echt het gevoel dat ik op kantoor ben. En ook de successen van klanten vieren, hoort daar absoluut bij. Het voelt bijvoorbeeld fantastisch wanneer ik een ondernemer kan helpen bij de verkoop of uitbreiding van zijn bedrijf.”

Om af te sluiten, wanneer is 2024 een geslaagd jaar voor jullie?

Wouter: “Als we ons geamuseerd hebben en onze jaardoelen hebben verwezenlijkt. Daarvoor zullen we onze rollen als co-CEO anders invullen en de verantwoordelijkheden meer moeten opdelen. Dat is spannend. We weten nog niet helemaal waar we gaan uitkomen, maar het zou super zijn als we daarin slagen.”

Zo te horen staat er weer heel wat te gebeuren in 2024. To be continued!