Umain op Fast Forward 2024: 3 inzichten over de toekomst van de sector

16 mei was een hoogdag voor de ambitieuze accountant. Dan vond een nieuwe editie van Fast Forward plaats, hét jaarlijks inspiratie-event van Silverfin. Ook Umain was uiteraard van de partij! Co-CEO Wouter Van de Velde stapte zelfs – letterlijk – in de ring voor een bevlogen panelgesprek met enkele tenoren uit de sector. Centraal stonden een aantal voorspellingen over de toekomst van accountancy. In dit artikel reflecteert Wouter over drie opvallende stellingen uit het debat.

Ik geloof dat de rol van kantoren zal evolueren, van input en verwerking naar monitoring en bijsturing."

Stelling 1: automatisering met behulp van AI kan binnen de 5 jaar het personeelstekort in onze sector oplossen.

“Hier was best veel discussie over, maar ik ben deze stelling gevolgd, met die nuance dat AI hier volgens mij grotendeels aan tegemoetkomt. Als je kijkt waar het personeelstekort in de sector vandaag precies ligt, is dat vooral bij dataverwerkende profielen. Daar kan AI een enorme gamechanger in zijn.”

“Ik geloof dat de rol van kantoren zal evolueren, van input en verwerking naar monitoring en bijsturing. Het belangrijkste is hoe je hier als organisatie mee omgaat. Als je weet dat deze verandering op til staat en dat deze jobs op termijn kunnen verdwijnen, is het raadzaam om nu al het gesprek met je mensen aan te gaan. Zo creëer je een veilige community waarbinnen je samen stelstelmatig groeit.”

Stelling 2: in 2030 is het accountantskantoor een groepspraktijk met meer dan 50 % van de omzet uit andere diensten dan compliance.

“Akkoord, bij Umain zal deze transformatie wellicht vroeger plaatsvinden en mikken we op meer dan 50 % van de omzet. Dankzij de verplichting om onder andere de jaarrekening neer te leggen, zit je als accountant in een bevoorrechte positie. Je bespreekt samen met de klant de cijfers, uitdagingen en groeiplannen, waardoor je exact weet op welke vlakken de ondernemer nood heeft aan ontzorging.”

“IT, legal, hr en rapportering zijn veelvoorkomende bottlenecks bij ondernemers. Met de toenemende automatisatie zal het compliance-luik inkrimpen en zal er meer ruimte komen om op die andere noden in te spelen. Binnen Umain hebben we daar al effectief stappen in gezet. Wij hebben ervoor gekozen onze IT-afdeling verder uit te bouwen, maar je hebt ook kantoren die zich meer richten op hr-diensten of juridische ondersteuning. Zo zal er volgens mij een netwerk van complementaire partners gevormd worden.”

Stelling 3: kantoren in de accountancysector tussen de 10 medewerkers en de 100 medewerkers gaan in de toekomst verdwijnen.

“Dat lijkt mij een realistische voorspelling. In kleinere kantoren merk je dat accountants manusjes-van-alles zijn geworden. Ze moeten op de hoogte blijven van regelgeving, administratieve verplichtingen nakomen, het contact met het ITAA onderhouden, nieuw talent aantrekken en als er dan nog tijd overblijft het gesprek met de klant aangaan. Voor al die zaken heb je eigenlijk mensen nodig die daarvoor opgeleid zijn. Dan ben je beter om als kantoor naar een groep van specialisten te groeien. Daarnaast denk ik dat er nog steeds ruimte is voor kleinere kantoren, op voorwaarde dat ze een duidelijke expertise kiezen, bijvoorbeeld enkel medische beroepen. Het moet haalbaar zijn om die kennis in huis te halen.”

“Maar ik merk dat dit topic bij veel kantoren toch gevoelig ligt. Er gaat momenteel een consolidatiegolf door de sector die niet overal vlekkeloos verloopt. Bij een overname zijn er namelijk veel partijen om rekening mee te houden: de klant, de medewerkers van de partner, je eigen team, … Alles begint bij de zoektocht: de match met het DNA primeert.”

Klaar voor verandering

“Het publiek stemde tijdens het debat mee. Het was frappant om te zien hoe vaak voor innovatie gekozen werd. Voor mij een sterk signaal dat de meeste kantoren zich klaar voelen voor verandering. Dat is essentieel, want de mentale bereidheid om te innoveren, is één van de grootste challenges binnen elke organisatie. Dat zie je bijvoorbeeld bij notariskantoren, die met gelijkaardige uitdagingen als de accountancysector geconfronteerd worden, maar nog niet zo ver staan in de ontwikkeling.”

“Ik denk dat de verplichte digitale facturatie een kantelmoment wordt voor onze sector. De kans is groot dat de digitalisatie en automatisatie dan pas echt op kruissnelheid komen. Voor sommige kantoren wordt die investering misschien een breekpunt. Maar concreet zal vanaf de verplichte e-invoicing iedere factuur voor elke tool leesbaar worden. Daardoor zal je veel scherpere analyses kunnen maken. Ik ben alvast benieuwd wat de toekomst zal geven.”

Heb je na het lezen van dit artikel zin om eens samen sparren over de toekomst van jouw onderneming?

Get in touch >>