Van businessidee naar start-up: waar te beginnen?

Je hebt een innovatief businessidee en bent klaar om de sprong te wagen. Maar hoe doe je dat nu concreet? Welke (juridische) verplichtingen komen er bij de oprichting van een onderneming kijken? Wat zijn de voorwaarden voor een vlotte opstart? Wij loodsen je door de eerste en belangrijkste stappen om je ondernemersdroom werkelijkheid te maken.

1 | Eenmanszaak of vennootschap?

De allereerste stap is een ondernemingsvorm kiezen. De naam verraadt het al een beetje, wanneer je als natuurlijk persoon met eigen middelen het ondernemersavontuur aangaat, spreekt men van een eenmanszaak. In dat geval heb je geen oprichtingsakte nodig. Opgelet, als eenmanszaak ben je onbeperkt aansprakelijk en betaal je personenbelasting op je inkomsten. Wil je liever je persoonlijk vermogen afscheiden van je bedrijfsrisico, is een vennootschap wellicht een betere ondernemingsvorm voor jou.

2 | Welke vennootschapsvorm kiezen?

Wanneer je een vennootschap opricht, heb je de keuze tussen een aantal vennootschapsvormen. We lichten kort toe wat de verschillen zijn.

• Besloten vennootschapsvorm (BV): bij een BV ben je beperkt hoofdelijk aansprakelijk wat erop neerkomt dat je persoonlijke goederen beschermd zijn. Dit is vooral interessant wanneer je in een risicovolle branche actief bent. Je kan een BV alleen oprichten, maar bent altijd verplicht om een financieel plan op te stellen.

• Maatschap (CommV en VOF): als een eenvoudige oprichting je voorkeur geniet, is de maatschap misschien wel iets voor jou. Let wel op, voor deze vorm heb je minstens één businesspartner nodig. Hou er rekening mee dat je bij een maatschap onbeperkt aansprakelijk bent. Het verschil tussen een VOF en CommV, is dat er bij een CommV ook stille vennoten zijn. Deze personen treden niet op in het bestuur van het bedrijf en zijn enkel aansprakelijk ten belope van de eigen investering.

Denk je eraan om snel externe investeerders nodig te hebben, dan zou een naamloze vennootschap (NV) of coöperatieve vennootschap (CV) de juiste keuze kunnen zijn. 

3 | Verplicht voor alle vennootschappen: de oprichtingsakte

Om een vennootschap op te richten, moet je een oprichtingsakte laten opstellen. In geval van een BV, NV of CV gebeurt dit verplicht door de notaris in samenspraak met je accountant. Wanneer je voor een maatschap kiest, heb je geen notaris nodig. Deze akte bevat alle essentiële informatie over je oprichting. We sommen alvast even de belangrijkste details voor je op.

• Bedrijfsnaam

• Gekozen vennootschapsvorm

• Adres van je zetel: hier komt alle correspondentie toe.

• Voorwerp van je activiteiten: dit zijn de concrete activiteiten die je bedrijf zal uitoefenen. Voor elke activiteit bestaat er een NACE-code. Belangrijk: denk op voorhand goed na over welke codes je kiest. Activiteiten die niet in je akte opgenomen zijn, mag je niet uitvoeren. 

Verder vermeld je hierin de namen van de aandeelhouders, het aantal aandelen en het stemrecht per vennoot, maar ook alle afspraken rond het overdragen van aandelen. Eenmaal je oprichtingsakte is opgesteld, wordt die door je notaris of accountant neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

4 | Verplicht voor BV's, NV's en CV's: het financieel plan

Eigenlijk is een financieel plan een must voor elke ondernemer. Maar als je een BV, NV of CV opricht, is het ook een verplichting. Een financieel plan is meer dan een ruwe inschatting. In geval van een faillissement, geldt het als bewijs dat je op voorhand voldoende hebt nagedacht over je aanvangsvermogen. Wat zit er nu precies in zo’n plan? Dit zijn alvast de basics:

• Resultaat: dit omvat onder meer een raming van de omzet en kosten, de marge op je producten of diensten, …

• Balans: een overzicht van alle investeringen die je in de eerste 12 maanden en de komende 24 maanden plant te doen. 

• Cashflow: de termijn waarop je alle leveranciers en andere gemaakte kosten kan terugbetalen.

5 | De aandeelhoudersovereenkomst: anticipeer op onzekerheden

Welke beslissingsbevoegdheid krijgt iedere aandeelhouder in je bedrijf? Wat gebeurt er wanneer iemand overlijdt of de aandelen wil verkopen? Wanneer wordt er iets van de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd? De beste manier om discussie tussen aandeelhouders te vermijden, is door de vragen proactief te beantwoorden. Dat kan perfect in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst is vrijblijvend, maar geldt als een verlengstuk van wat er in je statuten vermeld staat.

6 | De samenwerkingsovereenkomst: goeie afspraken, maken goeie businesspartners

Dat klinkt evident, toch sta je er bij de oprichting van je start-up vaak niet bij stil. Zo gaat de volledige focus aanvankelijk naar de uitwerking van het idee en vertrouw je vooral op de persoonlijke klik met je businesspartners. Om een gestroomlijnde samenwerking te garanderen, moet je vroeg of laat afspraken maken. Een samenwerkingsovereenkomst stelt alle regels van meet af aan scherp. De invulling mag je in principe vrij bepalen, maar omvat meestal richtlijnen over de bedrijfsstrategie, de manier van werken, de rolverdeling, het loon en het uurrooster.

Weet je niet goed waar te beginnen? Geen zorgen, onze start-up coach staat je met raad en daad bij.

Get in touch >>