Internationale Dag van de Accountant: een job om van te houden

Niemand staat zo dicht bij de ondernemer en zijn cijfers als de accountant. Je maakt deel uit van de klant zijn organisatie.”

De beste accountant is de accountant die jou het beste kent

Om meteen een eerste cliché op de schop te gooien: niet iedere ondernemer wil de volgende Steve Jobs worden. Voor heel wat ondernemers komen een goed loon en een fijne work-lifebalance op de eerste plaats. Hoe onze Umain’ers dat weten? Door echt het gesprek met de klant te durven aangaan.

“Als accountant moet je goed kunnen luisteren en doorvragen waar nodig, om ook de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Zo weet je beter waar de noden van de klant liggen. Uiteraard heb je een stevig fiscale en boekhoudkundige kennis nodig, maar je mag je niet blindstaren op de cijfers.” – Arne Vanderdeelen, 2 jaar accountant.

Accountancy saai? Daar gaat cliché nummer twee! Want niemand staat zo dicht bij de ondernemer en zijn cijfers als de accountant. Wie wil bijblijven met de vele veranderingen binnen en buiten de onderneming, moet over een leergierige mindset beschikken en durven meedenken mét de klant.

“Onze ondersteuning gaat veel verder dan het inboeken van facturen. Je maakt echt deel uit van de klant zijn organisatie en buigt je ook over de processen en structuren om advies op maat te geven. Je moet daar natuurlijk wel in groeien. Ik heb enorm veel geleerd van mijn periode in het intaketeam, waarbij ik ondernemers bij de opstartfase begeleidde.” – Thomas Rogierst, 5 jaar accountant.

Exit Excel, let’s get digital

Met het slinken van de papierstapel en Excelsheets, verminderde ook het routinematige inputwerk voor onze accountants. En dat heeft natuurlijk voor een groot stuk te maken met de intrede van een waaier aan accountingtools. Wat daarbij vooral opvalt, is de snelheid van de digitale evolutie.

“Toen ik hier begon, moest ik alle cijfers nog handmatig in Excel overtypen om daar dan een rapport uit te trekken. Zelfs de vennootschapsbelasting was tot 2 jaar geleden manueel werk. Vandaag worden die zaken, dankzij de koppelingen tussen onze tools, al automatisch voorbereid. Het moet natuurlijk wel van in het begin juist staan, maar ik heb gelukkig geen nekpijn meer van al dat repetitief inputwerk. (lacht)” – Elise Beaumont, 6 jaar accountant.

Die snelheid is ook een grote troef. Waar ondernemers vroeger slechts één keer per jaar een update van hun cijfers kregen, is een proactievere opvolging vandaag de norm. Waar liggen de opportuniteiten of de risico’s? De accountant is een vaste sparringpartner van de ondernemer geworden.

“Het offline boekhoudpakket verdwijnt, steeds meer klanten kiezen voor digitalisering. Via Codabox zien we dagelijks transacties binnenkomen, waardoor we veel makkelijker veranderingen detecteren en waar nodig kunnen ingrijpen. En dankzij het regelmatig contact is de klant beter op de hoogte van wat er leeft in zijn of haar onderneming.”  – Fien De Poorter, 2 jaar accountant.

Meer automatisering voor meer persoonlijk contact

Toen we onze Umain’ers naar hun toekomstvisie vroegen, waren ze het er unaniem over eens dat accountancy nog verder zal digitaliseren. Administratie en verwerking zullen op termijn zelfs volledig worden geautomatiseerd, waarbij de dossierbeheerder louter nog een controlerende rol zal spelen. Nemen robots de boel dan helemaal over? Integendeel! Dankzij de vrijgekomen tijd, zal de nadruk meer op advies en coaching liggen. En die dienstverlening gaat breder dan puur accountancy en fiscaliteit. Denk aan hr, verzekeringen of bankgerelateerde zaken. Voor accountants wordt het dus belangrijk om zich te omringen met sterke partners.a

Kennismaken met onze Umain’ers?

Meet and greet our team >>

Deadline in zicht: eerste hulp bij aanpassing van je vennootschapsstatuten

Wanneer moet ik mijn vennootschapsstatuut aanpassen?

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor alle bestaande vennootschappen van kracht. Concreet werden daarmee heel wat aanpassingen geïntroduceerd, zoals een flinke vereenvoudiging van het aantal vennootschapsvormen. Het gevolg voor jou? Als jouw vennootschap voor 1 mei 2019 werd opgericht, moeten je statuten uiterlijk 31 december 2023 op deze nieuwe regelgeving afgestemd zijn. Wanneer je onderneming na 1 mei 2019 werd opgericht, zijn je statuten al in overeenstemming met het WVV en hoef je hier geen rekening meer mee te houden. 

Tussen welke vennootschapsvormen moet ik kiezen?

Less is more! Voortaan telt het WVV nog maar vier basisvennootschapsvormen:

• De besloten vennootschap (BV)

• De naamloze vennootschap (NV)

• De coöperatieve vennootschap (CV) 

• De maatschap (hieronder vallen de VOF of commanditaire vennootschap)

Afhankelijk van jouw activiteiten kies je voor één van deze vier vennootschapsvormen.  

Wat als je te laat bent?

In dat geval worden je statuten automatisch omgezet naar de vennootschapsvorm die het dichtst aansluit bij je oude vorm. Toch neem je maar beter geen risico’s, aangezien jij als bestuurder aansprakelijk bent voor alle schade die de vennootschap, vereniging of derden als gevolg van deze vergetelheid lijden. 

Hoe haal ik hier voordeel uit?

Elke verandering is een kans om het beter te doen, als je ’t ons vraagt. En dat geldt zeker ook voor jouw statutenwijziging. Je onderneming is in de loop der jaren ongetwijfeld al flink geëvolueerd. Mogelijks zijn je activiteiten intussen veranderd of ben je van plan om ze uit te breiden, waardoor ze beter onder een andere ondernemingsvorm passen. Of misschien heb je baat bij een naamswijziging en een aanpassing of verlenging van je boekjaar. En ook de regeling rond de overdracht van aandelen kan onder de loep genomen worden. Aan opportuniteiten geen gebrek dus! 

Hoe begin ik hier aan?

Wil je dit zo snel mogelijk in orde brengen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Van administratieve ontzorging, naar optimalisaties van je statuten, tot balans- en liquiditeitstesten: Umain biedt ondersteuning op maat van jouw noden. Tijdens een verkennend gesprek bekijken we graag hoe we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 

Vragen over je statutenwijziging? Ons team staat voor je klaar!

Contacteer ons >>

Fiscale hervorming auteursrechten: wat weten we (nog niet)?

Waarom wordt het fiscale regime voor auteursrechten aangepast?

Auteursrechten zijn al jaren een erg populaire verloningstechniek. Dat heeft onder meer te maken met het fiscaalgunstig kader en het ruime toepassingsgebied. Zo worden auteursrechten vandaag aan heel uiteenlopende beroepscategorieën toegekend, zoals kunstenaars, auteurs, journalisten, IT’ers, marketeers, fotografen, architecten en allerhande vrije beroepen. Maar net door die groeiende populariteit, besloot de wetgever het systeem onder de loep te nemen. Daarmee wil hij naar zijn oorspronkelijke doel terugkeren: een gunstig fiscaal regime creëren voor de onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten.

Het toepassingsgebied: onzekerheid troef

Als je in het verleden al vergoedingen ontving voor de overdracht of licentie van auteursrechten, kom je terecht in een overgangsregeling. Concreet zijn auteursrechten, sinds de hervorming, enkel toepasbaar op originele kunstwerken en werken van letterkunde. Hoe breed je deze begrippen kan interpreteren, is voorlopig onduidelijk. Bovendien moet je voortaan over een kunstwerkattest beschikken. Belangrijke kanttekening: de commissie die deze attesten uitkeert, is nog niet opgericht. Een alternatieve voorwaarde is dat je je werk toegankelijk maakt voor het brede publiek, maar ook hier is het koffiedik kijken wat dit dan precies inhoudt. Je leest ’t dus goed, tot op vandaag bestaat er nog flink wat onzekerheid over het toepassingsgebied van de nieuwe regeling. 

Fiscale impact: twee nieuwe begrenzingen op auteursrechten

1 | Regel van vier

De inkomsten uit auteursrechten hebben een absoluut maximumplafond van € 64.070 voor aanslagjaar 2023 en € 70.220 euro voor aanslagjaar 2024. Daar komt nu een extra begrenzing op. Hiervoor moet je kijken naar het gemiddelde van de inkomsten die je, in de in de voorbije vier belastbare perioden, uit auteursrechten vergaarde. Als dit gemiddelde het maximumplafond overschrijdt, kan je voor het huidige aanslagjaar niet meer terugvallen op dit gunstregime.

2 | 30/70-Verhouding en overgangsregeling

Daarnaast werd de verhouding tussen de vergoeding uit auteursrechten en de totale vergoeding voor het leveren van prestaties (beroepsinkomen) wettelijk begrensd op 30/70. De algemene regel is dus dat je auteursrechtenvergoeding niet meer dan 30 % van je totale vergoeding mag bedragen. Deze regel geldt voor iedereen die, vanaf 1 januari 2023, van deze voordelen wil genieten. Als je al eerder van dit gunstregime gebruik hebt gemaakt, heb je recht op een overgangsregeling, waarbij de verhouding als volgt wordt afgebouwd:

• Voor inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024 geldt een split van 50/50

• Voor inkomstenjaar 2024 – aanslagjaar 2025 geldt een split van 40/60

• Voor inkomstenjaar 2025 – aanslagjaar 2026 geldt een split van 30/70

Vanaf 2025 wordt de 30/70-regel dus sowieso voor iedereen van toepassing.

Wat betekent deze hervorming voor jou?

De recente wetswijziging roept heel wat vragen op. Daardoor kunnen we nog geen haarscherpe vertaalslag maken. Puur fiscaal is de hervorming klaar en duidelijk. Maar in welke mate deze nieuwe regels op jouw sector van toepassing zijn, is voorlopig onzeker. Vooral voor IT’ers, architecten en vrije beroepen is het wachten op verheldering van bovenaf. Al is er wel een lichtpuntje aan de horizon. Zo verzekerde de minister recentelijk dat hij geen specifieke beroepssectoren zou uitsluiten. To be continued!

Heb je vragen over auteursrechten of over de impact van de fiscale hervormingen op jouw business? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>

Sebastien Claesens over zijn groeitraject bij Umain

Hey Sebastien! Ter introductie, kan je wat meer uitleg over jouw rol binnen Umain geven?

“Als senior dossierbeheerder ben ik verantwoordelijk voor een aantal klanten. Concreet ben ik hun aanspreekpunt voor vragen en advies, en zie ik toe op een piekfijne boekhouding. Daarvoor kan ik rekenen op een straf team van junior accountants.”

Hoe ben je in deze functie beland?

“Ik ben vijf jaar geleden gestart als junior accountant. Het begon met een vast opleidingstraject, maar ik mocht ook meteen mijn ontwikkelwensen uitspreken. Die werden gebundeld in een persoonlijk ontwikkelplan. De ambitie om door te groeien naar een seniorfunctie, zat er van bij het begin sowieso wel in. Daarnaast wilde ik graag mijn ITAA-titel behalen. Daar ben ik momenteel mee bezig.”

“Ik hou ervan zelfstandig te werken en mijn eigen stempel op dossiers te drukken. Zelf mijn klantenportfolio beheren, dát geeft mij energie. Het is fijn dat ik die stap hier heb kunnen zetten!”

Op welke manier werd je naar meer zelfstandigheid begeleid?

“Zo’n 3 jaar geleden kreeg ik de kans deel uit te maken van ons intaketeam. De taak van dit team is om startende ondernemers tijdens de eerste 6 maanden te ondersteunen bij al hun vragen. Daar heb ik echt geleerd hoe je op een toegankelijke manier met klanten communiceert. Hoe leg je bijvoorbeeld iemand uit wat sociale bijdragen zijn, zonder gebruik te maken van jargon? Dat is soms echt handen-en-voeten-werk, maar ik heb er enorm veel van opgestoken.”

“De zelfstandigheid is er stap voor stap gekomen. Nadat ik mezelf als junior bewezen had, groeide ik door naar medior en mocht ik enkele dossiers van A tot Z beheren. Sinds dit jaar krijg ik versterking van enkele juniors en is mijn rol eerder superviserend geworden.”

Ik krijg veel autonomie, maar ik sta er nooit helemaal alleen voor.

Bij die rol komen natuurlijk ook leadershipskills kijken. Hoe heb je die ontwikkeld?

“Ik weet hoe het is om feedback te krijgen en waar je als junior nood aan hebt, dus ik probeer dat zelf toe te passen. In het begin is dat sowieso een beetje zoeken. Maar gelukkig krijg je ook opleiding over hoe je feedback op een goede manier overbrengt. Het is een combinatie van leren en ervaring.”

En wat als je zelf eens een vraag hebt?

“Dan staat er altijd wel iemand klaar. Ik krijg veel autonomie, maar ik sta er nooit helemaal alleen voor. Aan elk dossier is een vennoot verbonden die steeds bereid is om te helpen. De jaarbespreking van de cijfers gebeurt doorgaans door de vennoot maar er is een goede wisselwerking met de dossierbeheerder. Zo steken we voor de meeting even de koppen bij elkaar om de adviezen te bespreken en bied ik ondersteuning tijdens het gesprek.”

Tot slot, hoe kijk je naar de toekomst?

“De focus ligt nu even op het behalen van mijn ITAA-titel. In mei staat er een schriftelijke proef op de planning, in september volgt dan nog een pittig mondeling examen. En binnen Umain wil ik mezelf verder ontwikkelen. Dat kan ook gewoon. Er vindt nog steeds regelmatig een groeigesprek plaats, waar ik ruimte krijg om over mijn persoonlijke doelen te praten. Doorgroeimogelijkheden zijn hier geen valse belofte.”

Een druk maar boeiend jaar in het vooruitzicht, zo te horen. Veel succes met de examens en je carrièreplannen, Sebastien!

Meer weten over werken bij Umain?

Check it out >>

Vergroening van autofiscaliteit: wat verandert er voor jou?

Nieuwe autofiscaliteit: wat verandert er nu precies?

Bepaalde categorieën van bedrijfswagens zullen minder fiscale voordelen genieten dan voordien. Gelukkig gebeurt dat niet van vandaag op morgen. Alle bedrijfsauto’s die voor 1 juli 2023 besteld worden, vallen onder de oude fiscale regelgeving en behouden een aftrekpercentage tussen 40 en 100 %. Deze formules blijven trouwens gedurende de hele levensduur van je auto van toepassing, zolang die bij dezelfde (rechts)persoon ingeschreven staat. 

Wagens op fossiele brandstof: diesel, benzine, CNG, LPG, mild hybride

Koop je tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 een nieuwe wagen die op fossiele brandstof rijdt? Dan geldt er een overgangsregeling. Gedurende die periode wordt de maximale fiscale aftrekbaarheid van autokosten gestaag afgebouwd naar 75 %. In 2026 daalt het aftrekpercentage verder naar 50 %, om dan in 2027 te eindigen op 25 %. Vanaf 2028 vervallen alle fiscale voordelen. Belangrijk om nog mee te geven: bedrijfswagens op fossiele brandstoffen die na 31 december 2025 worden besteld zijn sowieso niet meer fiscaal aftrekbaar.

Plug-in hybrides

Voor plug-in hybrides die je na 1 juli 2023 aankoopt, geldt precies dezelfde overgangsregeling als voor bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen, al is er wel een nuance. Wanneer je de wagen tussen 31 december 2022 en 1 juli 2023 bestelt, is de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten tot en met 2026 begrensd tot 50 % terwijl alle andere kosten wel 100 % aftrekbaar zijn. Nadien verloopt de degressie zoals bij de fossiele soortgenoten. De moraal van het verhaal is alvast duidelijk: go green!

Elektrische bedrijfswagens

Wie kiest voor een groen wagenpark wordt door de overheid beloond. Zo blijven elektrische bedrijfswagens, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch, die voor 2027 aangekocht worden voor de volle 100 % fiscaal aftrekbaar. Nadien zal het aftrekpercentage opnieuw gradueel afnemen om dan in 2031 definitief te blijven hangen op 67,5 %. 

En euhm … Wat als mijn auto na 1 juli 2023 geleverd wordt?

Geen zorgen! De enige datum die telt, is de dag waarop je het aankoopcontract afsluit. Als je elektrisch rijden liever nog even uitstelt, raden we dus zeker aan om tijdig op de nieuwe autofiscaliteit te anticiperen. 

Samen even de fiscale kant van je aankoopplannen bekijken? Wij staan voor je klaar!

Plan een businessbabbel in >>