Onroerend goed in Frankrijk? Opgelet: aangifte vóór 1 juli 2023!

Wanneer is deze aangifteverplichting van toepassing op jou?

Iedereen die een onroerend goed in Frankrijk bezit dat gebruikt wordt voor bewoning, is in principe aangifteplichtig. Het gaat daarbij niet alleen over Franse inwoners of volle privéeigenaars. Ook voor vruchtgebruikers, mede-eigenaars of (Franse en Belgische) vennootschappen en de Franse SCI (Société Civile Immobilière) geldt deze verplichting. 

Wat houdt deze nieuwe aangifteregeling precies in?

Sinds 2023 hoef je geen taxe d’habitation (Franse belasting verschuldigd door de gebruiker van een woning) meer te betalen op je hoofdverblijfplaats in Frankrijk. Als je daarentegen over een tweede verblijf beschikt of je woning aan derden verhuurt, moet je wel nog een aangifte indienen. Op die manier weet de Franse fiscus perfect aan welke panden hij een taxe d’habitation of een leegstandsheffing moet toekennen. Op basis van de gegevens uit je aangifte wordt het bedrag van je belastingen bepaald.

Welke gegevens zijn belangrijk voor je aangifte?

Welke informatie je moet delen, hangt af van je situatie. We helpen je hieronder alvast op weg. 

• Aard van de bewoning: gaat het om een hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, verhuurde woning, een gratis ter beschikking gestelde woning of leegstaand pand?

• Bewoners pand: woon je zelf in het pand of verhuur je het aan derden?

• Hoedanigheid bewoners: zijn de bewoners van je pand natuurlijke personen of betreft het een vennootschap?

• Begin- en einddatum bewoning: tussen welke periode bewoon je het pand of is er sprake van leegstand? 

Verhuur je je tweede verblijf tijdens de vakantie? Geef aan tussen welke periode je het pand verhuurt en wie (jezelf of een beheerder) de uitbating verzorgt. 

Hoe breng je dit in orde?

De aangifte dien je in via je persoonlijke of professionele account op de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr). Je hoeft dit slechts één keer te doen. Als je situatie in de tussentijd verandert, stel je gewoon een nieuwe aangifte op. Heb je nog geen account? Dan kan je dit eenvoudig op de site aanmaken. 

Wat als je te laat bent of een foutieve aangifte indient?

In dat geval riskeer je een boete van 150 euro per woning en ben je nog steeds verplicht om je aangifte in te dienen. Zorg er dus zeker voor dat je je aangifte vóór 1 juli 2023 indient.

Heb je vragen over de belastingplicht van een tweede verblijf in het buitenland? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>

Fiscale hervorming auteursrechten: wat weten we (nog niet)?

Waarom wordt het fiscale regime voor auteursrechten aangepast?

Auteursrechten zijn al jaren een erg populaire verloningstechniek. Dat heeft onder meer te maken met het fiscaalgunstig kader en het ruime toepassingsgebied. Zo worden auteursrechten vandaag aan heel uiteenlopende beroepscategorieën toegekend, zoals kunstenaars, auteurs, journalisten, IT’ers, marketeers, fotografen, architecten en allerhande vrije beroepen. Maar net door die groeiende populariteit, besloot de wetgever het systeem onder de loep te nemen. Daarmee wil hij naar zijn oorspronkelijke doel terugkeren: een gunstig fiscaal regime creëren voor de onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten.

Het toepassingsgebied: onzekerheid troef

Als je in het verleden al vergoedingen ontving voor de overdracht of licentie van auteursrechten, kom je terecht in een overgangsregeling. Concreet zijn auteursrechten, sinds de hervorming, enkel toepasbaar op originele kunstwerken en werken van letterkunde. Hoe breed je deze begrippen kan interpreteren, is voorlopig onduidelijk. Bovendien moet je voortaan over een kunstwerkattest beschikken. Belangrijke kanttekening: de commissie die deze attesten uitkeert, is nog niet opgericht. Een alternatieve voorwaarde is dat je je werk toegankelijk maakt voor het brede publiek, maar ook hier is het koffiedik kijken wat dit dan precies inhoudt. Je leest ’t dus goed, tot op vandaag bestaat er nog flink wat onzekerheid over het toepassingsgebied van de nieuwe regeling. 

Fiscale impact: twee nieuwe begrenzingen op auteursrechten

1 | Regel van vier

De inkomsten uit auteursrechten hebben een absoluut maximumplafond van € 64.070 voor aanslagjaar 2023 en € 70.220 euro voor aanslagjaar 2024. Daar komt nu een extra begrenzing op. Hiervoor moet je kijken naar het gemiddelde van de inkomsten die je, in de in de voorbije vier belastbare perioden, uit auteursrechten vergaarde. Als dit gemiddelde het maximumplafond overschrijdt, kan je voor het huidige aanslagjaar niet meer terugvallen op dit gunstregime.

2 | 30/70-Verhouding en overgangsregeling

Daarnaast werd de verhouding tussen de vergoeding uit auteursrechten en de totale vergoeding voor het leveren van prestaties (beroepsinkomen) wettelijk begrensd op 30/70. De algemene regel is dus dat je auteursrechtenvergoeding niet meer dan 30 % van je totale vergoeding mag bedragen. Deze regel geldt voor iedereen die, vanaf 1 januari 2023, van deze voordelen wil genieten. Als je al eerder van dit gunstregime gebruik hebt gemaakt, heb je recht op een overgangsregeling, waarbij de verhouding als volgt wordt afgebouwd:

• Voor inkomstenjaar 2023 – aanslagjaar 2024 geldt een split van 50/50

• Voor inkomstenjaar 2024 – aanslagjaar 2025 geldt een split van 40/60

• Voor inkomstenjaar 2025 – aanslagjaar 2026 geldt een split van 30/70

Vanaf 2025 wordt de 30/70-regel dus sowieso voor iedereen van toepassing.

Wat betekent deze hervorming voor jou?

De recente wetswijziging roept heel wat vragen op. Daardoor kunnen we nog geen haarscherpe vertaalslag maken. Puur fiscaal is de hervorming klaar en duidelijk. Maar in welke mate deze nieuwe regels op jouw sector van toepassing zijn, is voorlopig onzeker. Vooral voor IT’ers, architecten en vrije beroepen is het wachten op verheldering van bovenaf. Al is er wel een lichtpuntje aan de horizon. Zo verzekerde de minister recentelijk dat hij geen specifieke beroepssectoren zou uitsluiten. To be continued!

Heb je vragen over auteursrechten of over de impact van de fiscale hervormingen op jouw business? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>

Vergroening van autofiscaliteit: wat verandert er voor jou?

Nieuwe autofiscaliteit: wat verandert er nu precies?

Bepaalde categorieën van bedrijfswagens zullen minder fiscale voordelen genieten dan voordien. Gelukkig gebeurt dat niet van vandaag op morgen. Alle bedrijfsauto’s die voor 1 juli 2023 besteld worden, vallen onder de oude fiscale regelgeving en behouden een aftrekpercentage tussen 40 en 100 %. Deze formules blijven trouwens gedurende de hele levensduur van je auto van toepassing, zolang die bij dezelfde (rechts)persoon ingeschreven staat. 

Wagens op fossiele brandstof: diesel, benzine, CNG, LPG, mild hybride

Koop je tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 een nieuwe wagen die op fossiele brandstof rijdt? Dan geldt er een overgangsregeling. Gedurende die periode wordt de maximale fiscale aftrekbaarheid van autokosten gestaag afgebouwd naar 75 %. In 2026 daalt het aftrekpercentage verder naar 50 %, om dan in 2027 te eindigen op 25 %. Vanaf 2028 vervallen alle fiscale voordelen. Belangrijk om nog mee te geven: bedrijfswagens op fossiele brandstoffen die na 31 december 2025 worden besteld zijn sowieso niet meer fiscaal aftrekbaar.

Plug-in hybrides

Voor plug-in hybrides die je na 1 juli 2023 aankoopt, geldt precies dezelfde overgangsregeling als voor bedrijfsauto’s op fossiele brandstoffen, al is er wel een nuance. Wanneer je de wagen tussen 31 december 2022 en 1 juli 2023 bestelt, is de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten tot en met 2026 begrensd tot 50 % terwijl alle andere kosten wel 100 % aftrekbaar zijn. Nadien verloopt de degressie zoals bij de fossiele soortgenoten. De moraal van het verhaal is alvast duidelijk: go green!

Elektrische bedrijfswagens

Wie kiest voor een groen wagenpark wordt door de overheid beloond. Zo blijven elektrische bedrijfswagens, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch, die voor 2027 aangekocht worden voor de volle 100 % fiscaal aftrekbaar. Nadien zal het aftrekpercentage opnieuw gradueel afnemen om dan in 2031 definitief te blijven hangen op 67,5 %. 

En euhm … Wat als mijn auto na 1 juli 2023 geleverd wordt?

Geen zorgen! De enige datum die telt, is de dag waarop je het aankoopcontract afsluit. Als je elektrisch rijden liever nog even uitstelt, raden we dus zeker aan om tijdig op de nieuwe autofiscaliteit te anticiperen. 

Samen even de fiscale kant van je aankoopplannen bekijken? Wij staan voor je klaar!

Plan een businessbabbel in >>