De algemene vergadering doorgelicht: wie, wat, waarom?

Wanneer organiseer je de algemene vergadering?

Tijdens de algemene vergadering beslis je samen over de toekomst van je vennootschap met het oog op haar welzijn en vruchtbare werking. Je kan haar bijeenroepen omwille van drie overkoepelende oorzaken:

• Jaarlijkse algemene vergadering | Tijdens deze jaarlijks verplichte vergadering wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar besproken en goedgekeurd. De vergadering moet doorgaan binnen de zes maanden nadat het vorige boekjaar werd afgesloten. 

 Buitengewone algemene vergadering | Als de statuten van de vennootschap veranderen, legt de vennootschap deze opnieuw vast tijdens een buitengewone vergadering. Er moet daarbij een notaris aanwezig zijn.

  Bijzondere algemene vergadering | Bij iedere alarmbelsituatie, zoals flink kapitaalverlies, vergadert de vennootschap tijdens een bijzondere vergadering over de kritische situatie van de vereniging. Deze vergadering moet binnen de twee maanden na het luiden van de alarmbel plaatsvinden.

Wat staat er op de agenda van de algemene vergadering?

De algemene vergadering is een opportuniteit om stil te staan bij de cijfers en de strategie van je bedrijf. Enkele agendapunten:

De jaarrekening en het jaarverslag overlopen en die wel of niet goedkeuren.

Kwijting verlenen aan de bestuurders en eventueel een compensatie toewijzen. 

Ontslagen en nieuwe benoemingen van bestuurders voorleggen. 

Veranderingen van de statuten bepalen en goedkeuren. 

Bij kritische situaties beslissen over de opheffing van het vennootschap of beschermende voorzieningen treffen.

Hoe roep je de algemene vergadering bijeen?

Bij een algemene vergadering moeten alle aandeelhouders minstens 15 dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. Je moet daarbij zowel locatie als agendapunten aankondigen en toegang verlenen tot essentiële stukken, zoals de begroting en de jaarrekening. Meestal roept de raad van bestuur de vergadering bijeen. Aandeelhouders die over minstens 10 % van de aandelen beschikken, kunnen ook een vergadering aanvragen. In dat geval moet er binnen de drie weken na de aanvraag een algemene vergadering plaatsvinden.

Wie mag stemmen tijdens de algemene vergadering?

De algemene vergadering kan zowel fysiek als schriftelijk doorgaan. Iedere vennoot heeft één stem. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen, moet minstens 50 % van de aandeelhouders aanwezig zijn. Wanneer een vennoot verhinderd is om fysiek aanwezig te zijn, kan hij iemand anders een volmacht geven. Op voorhand stemmen en deelnemen vanop afstand is ook mogelijk. Let wel: check altijd wat de statuten van je vennootschap toestaan of juist niet toestaan. Bij bijzondere beslissingen, zoals verandering van de statuten of opheffing van de vennootschap, is twee derde van de stemmen vereist.

Nog vragen over de organisatie van jouw algemene vergadering? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>

Ondernemen vanop de schoolbanken: Olivier Verhaege over Gentrepreneur

Jonge ondernemers durven vaker luidop en out-of-the-box te denken, ze hebben dat ongedwongen, jeugdig enthousiasme over zich.”

Dag Olivier, wat doet Gentrepreneur precies?

“Het is een netwerk van en voor Gentse ondernemende jongeren, met de focus op studenten, om de ondernemerszin tijdens hun studies te stimuleren. Dat gaat van het verstrekken van advies, over het aanreiken van inspirerende voorbeelden, tot het organiseren van allerhande events zodat studenten al vroeg kunnen proeven van het ondernemersleven. En je hebt natuurlijk de Gentrepreneur Awards, waarbij de student-ondernemer van het jaar wordt verkozen. Van een student-ondernemer wordt verwacht dat die ook een rolmodel voor studiegenoten is, want je bent en blijft in de eerste plaats student. Maar in principe is dus iedereen met een businessidee welkom bij Gentrepreneur om hierover te sparren en inspiratie op te doen. En wanneer je effectief de sprong waagt, kan je een beroep doen op één van de start-upcoaches, zoals Umain.”

Op welke manier biedt Umain ondersteuning aan student-ondernemers?

“Door hen op alle vlakken van het ondernemerschap te adviseren. Gentrepreneur organiseert regelmatig vaste contactmomenten tussen de studenten en experten. Zo heb je bijvoorbeeld ‘Experts in the house’ waarbij ze alle soorten vragen mogen stellen aan experts. Een ander belangrijk netwerkevent is ‘Q&A Soirée’, een soort speeddate waarbij je aan tafel schuift met kanjers binnen verschillende expertises zoals legal, hr & marketing en accountancy uiteraard. Dat netwerk is goud waard voor zo’n gasten!”

“De begeleiding die ik als start-upcoach bied, gaat veel verder dan louter de boekhouding, omdat studenten vaak eerst nog vele andere (praktische) vragen hebben bij het opzetten van hun zelfstandige activiteit. Uiteraard moet je administratie op punt staan, maar het zou zonde zijn om daarvoor een accountant in te schakelen, want dan ontploft je budget nog voor je echt vertrokken bent. Een boekhoudplatform à la Dexxter of Accountable, is vaak een interessanter startpunt voor student-ondernemers. Ik geef vooral fiscaal advies en kijk ook breder, naar het innovatieve karakter en de haal- en schaalbaarheid van het idee. Op die manier ben je als student-ondernemer gewapend om ook na je studies het gekozen ondernemerspad verder te bewandelen, al blijkt in de realiteit meer dan de helft van de student-zelfstandigen na hun studies voor een ander carrièrepad te kiezen.

Wat is de meerwaarde voor Umain als student-zelfstandigen eigenlijk vaak nog geen nood hebben aan een accountant of er na hun studies toch mee kappen?

“Dit is ons duurzaam project. Recent schreef Rutger Bregman het interessante boek ‘Morele Ambitie’. Zijn boodschap? Stop met je talenten te verspillen, maar gebruik ze om stenen in de maatschappij te verleggen. De samenwerking met Gentrepreneur is onze manier om impact te maken door jonge ondernemers te inspireren en te motiveren in het realiseren van hun ambities. We zijn er ook van overtuigd dat de kans op slagen als ondernemer veel groter wordt als je van bij de start kan rekenen op de juiste begeleiding.”

Jij bent zelf actief als ondernemer, wat valt er te leren van al dat jong geweld?

“Jonge ondernemers durven vaker luidop en out-of-the-box te denken, ze hebben dat ongedwongen, jeugdig enthousiasme over zich. Als je al wat verder staat, voel je soms enige terughoudendheid om vragen te stellen of ga je er al te makkelijk vanuit dat je idee te complex of niet realistisch is. Maar op een bepaald moment moet je je concept gewoon op tafel leggen en de sprong wagen. Echt klaar ben je immers nooit.”

“Uiteraard is ervaring een grote plus, maar iemand die zijn eerste stappen als ondernemer zet, zal zich wellicht sneller laten omringen. En dat is geen overbodige luxe, als je weet hoe moeilijk het vandaag is om gewoon al de nodige funding voor je idee te verwerven. Er komt veel meer bij kijken. Je financieringsmix, fiscaliteit, boekhouding en juridische verplichtingen moeten allemaal goed zitten. In die gevallen moet je voorbij je passie en eigen ervaring kunnen kijken.”

Om af te sluiten, is ondernemerszin volgens jou aangeboren of aangeleerd?

“Ik geloof dat je niet noodzakelijk als ondernemer wordt geboren, maar dat je erin moet groeien. Het is bijvoorbeeld niet omdat je extravert bent en overtuigend uit de hoek komt, dat dit je automatisch tot een bekwame ondernemer maakt. De beste ondernemers zijn soms degenen die zich wat meer op de achtergrond houden om ervoor zorgen dat achter de schermen alles op rolletjes loopt, en zich laten vertegenwoordigen door een woordvoerder. De combinatie van beide is natuurlijk een match made in heaven, maar als je openstaat voor feedback, kan je veel grotere stappen zetten.”

Moraal van het verhaal: iedereen kan leren ondernemen! Bedankt voor je inzichten, Olivier. Op 14 mei zien we je al terug als jurylid van de Gentrepreneur Awards. Benieuwd wie zich tot student-ondernemer van het jaar mag kronen.

Wil je graag meer weten over Gentrepreneur?

Op de digitale trein: naar een boekhoudsysteem dat werkt voor jou

Wat houdt de verplichte e-invoicing precies in?

De verplichte invoering van e-invoicing heeft enkel betrekking tot b2b-facturatie. Belangrijke nuance: het gaat daarbij over een digitaal facturatiesysteem om op een gestructureerde manier elektronische facturen te sturen. Je factuur als pdf-bestand verzenden, is dus helaas niet voldoende. Gelukkig voldoen de meeste boekhoudpakketten aan de wettelijke voorwaarden. Maar in de waaier aan mogelijkheden, rijst vooral de vraag: welk systeem werkt nu het beste voor jou?

Welk boekhoudsysteem werkt het beste voor jou?

Dat hangt ervan af! Elke ondernemer heeft andere (digitale) noden. Misschien blijf je liefst zo ver mogelijk weg van computers en tools, en hou je je boekhouding nog steeds op papier of via Excel bij. Maar het is ook goed mogelijk dat je al enkele tools gebruikt en dat je eerder zoekt naar optimalisatie- en automatisatiemogelijkheden om nog efficiënter te werken. We overlopen hieronder twee veelvoorkomende situaties waar onze IT-adviestrajecten op maat aan tegemoetkomen.

Piste 1: je hebt geen of weinig affiniteit met (digitale) administratie

Jouw challenge

Je administratie is niet de reden waarom je zelfstandige bent geworden. Uitdokteren welke boekhoudtool je nodig hebt, voelt dan ook aan als een grote opdracht. Begrijpelijk! Want waar begin je precies? En hoe kan een tool je meer tijd opleveren als het gebruik ervan niet vlot verloopt?

Onze aanpak

De allereerste stap is een verkennend gesprek met onze IT-advisor. Geen salespitch, maar een grondige kennismaking om te begrijpen hoe je werkt en waar je tegenaan loopt. Op die manier kunnen we een oplossing voorstellen waar je écht voordeel uit haalt. En ook bij de installatie en implementatie blijven we aan je zijde. Zo weten we dat de switch naar een onbekend systeem vaak minder vanzelfsprekend is dan de demo laat uitschijnen. Om je maximaal van de ontzorging te laten profiteren die de tool belooft, investeren we bewust veel tijd in opstart en support. Het doel? Het systeem laten werken voor jou in plaats van andersom.

Piste 2: je wilt je administratie en boekhouding automatiseren

Jouw challenge

Je financiële administratie verloopt overwegend digitaal. De afgelopen jaren werd je IT-infrastructuur flink uitgebreid met allerlei nieuwe admin- en facturatietools. Maar je team verliest nog vaak heel wat tijd met handmatige aanpassingen, omdat je systemen niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Onze aanpak

Als scale-up of kmo kan je dankzij de juiste technologie snel veel terrein winnen. Denk aan het automatiseren van facturatie en het opvolgen van betalingen. Toch hoef je daarvoor niet altijd een nieuwe tool te implementeren. Soms ligt de oplossing namelijk dichter dan je denkt. Om te weten wat er precies nodig is, vertrekken we van een uitvoerige analyse van je huidige werkwijze en systemen. Afhankelijk van je noden, bouwen we de juiste koppelingen tussen je systemen en installeren we – waar nodig – nieuwe tools die schaalbaar zijn naar de toekomst. Maar digitalisatie en automatisatie is ook een mentaal verhaal. Daarom komen we graag ter plaatse om je team zelfstandig met je systemen te leren werken en lassen we tijdens de eerste maanden regelmatig feedbackmomenten in. Het doel? Technologie een bondgenoot van je groeiverhaal maken.

Je boekhouding digitaliseren en automatiseren? Onze IT-advisor schuift graag met jou aan tafel!

Get in touch >>

Olivier Verhaege over veelvoorkomende valkuilen bij ondernemers

Je kan eindeloos plannen opmaken, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Ga naar de markt met je product, vraag feedback, detecteer de pijnpunten en stuur bij waar nodig.”

Dag Olivier, kan je even toelichten wat de progress board inhoudt?

“Nadat de deelnemers al een paar maanden op hun idee hebben gewerkt, zijn we natuurlijk benieuwd naar hun vooruitgang. Welke stappen hebben ze al gezet? Waar lopen ze tegenaan? En waar zullen ze de komende maanden op inzetten? Dat wordt tijdens de progress board open en eerlijk besproken. Elke expert die in de board zetelt, geeft dan vanuit zijn of haar domein feedback.”

Het is dus echt een soort realitycheck?

“Klopt, je helpt ondernemers niet vooruit door ze te bepamperen. Liever nu tot de constatatie komen dat je niet verder wilt met je idee, dan een jaar lang aanmodderen. Recent las ik het boek ‘Do Hard Things’ van Steve Magness, waarin hij een pleidooi houdt om de realiteit onder ogen te durven zien en er vervolgens naar te handelen. Je kan eindeloos plannen opmaken, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Ga naar de markt met je product, vraag feedback, detecteer de pijnpunten en stuur bij waar nodig.”

“Het moeilijkste aan ondernemen, is volhouden en durven vernieuwen. Daarbij primeert de passie voor het ondernemen op die voor je product. Uit onderzoek  blijkt zelfs dat investeerders minder geneigd zijn om in een bedrijf te investeren, wanneer de ondernemer te nauw betrokken is met zijn of haar product. De reden? Als je té overtuigd bent van je idee, beland je vaak in een tunnelvisie en kan je niet meer objectief naar je zaak kijken.”

Wat neem je mee uit de afgelopen progress board?

“Eén van de meest gestelde vragen is: hoe differentieer ik mij ten aanzien van concurrenten? Soms merk ik dat start-ups te veel naar anderen kijken en copycatgedrag vertonen om snel inkomsten te vergaren. Dat is kortetermijndenken, want dan valt het oorspronkelijke businessidee weg. Maar het vinden van de nodige funding is voor elke ondernemer een struggle. Alles begint bij een sterk financieel plan. Toch merk ik dat heel wat ondernemers onvoldoende weten wat er nu concreet in dat plan staat. En dat is een probleem wanneer je investeerders wil aantrekken. Eigenlijk zou de essentie van je plan op één A4 moeten passen.”

Welke cijfers horen volgens jou parate kennis te zijn?

“Wat zijn je opbrengsten en in welke mate zijn ze recurrent? Wat is je bezoldigingskost? Welke funding heb je wanneer nodig? In die optiek is ook je cash runway relevant, wat neerkomt op het aantal maanden dat je onderneming zonder inkomsten kan overleven. In principe zou je elk cijfer in je resultatenrekening moeten kennen. Administratie en boekhouding zitten bij de meeste start-ups niet zo top of mind. Dat is begrijpelijk, want voor hen telt in de eerste plaats de omzet en cash. Bovendien is de snel evoluerende fiscale regelgeving complex om te volgen.”

“Starters durven over het algemeen wel vragen te stellen, maar bij ondernemers die al wat langer in het vak zitten, is er een mentale barrière. Ze vinden het vaak gênant om na enkele jaren toe te geven dat ze vastlopen en advies nodig hebben.”

Een progress board is een goede leerschool, maar helaas kan niet iedereen er een beroep op doen. Waar vind je als ondernemer zo’n klankbord?

“Een raad van advies kan die rol perfect invullen. Dat is een groep van externe partners, met uiteenlopende achtergronden, die één keer per kwartaal of per jaar samenkomt om je bedrijf tegen het licht te houden. Aangezien zij niet bij je onderneming betrokken zijn, kunnen ze met een brede en kritische blik naar je organisatie kijken. En ook je accountant heeft in principe alle cijfers voorhanden om je strategisch advies te geven. Maar het is evenzeer belangrijk om over zaken te praten die niet meteen met je onderneming te maken hebben.”

“Om die reden hebben we bij Umain ondernemerscoaches in ons team. Empathische mensen met een ruime ervaring in accountancy of ondernemen, die je avontuur van nabij volgen. Waar ben je momenteel mee bezig? Wat zijn je top highs en top lows? Het gaat vooral over luisteren en de juiste vragen stellen, zodat je daar de volgende keer op kan inpikken. We werven trouwens volop extra ondernemerscoaches aan, geïnteresseerden mogen zich dus zeker melden.” (lacht)

Staat genoteerd, we droppen hier alvast het linkje naar de vacature. Bedankt voor je inspirerende woorden, Olivier!

Heb je zelf nood aan een babbel met een ondernemerscoach?

Vraag hier een eerste gesprek aan >>

Start-up to watch: SOBR lanceert revolutionaire non-alcoholische drank

Om de smaken verder te verfijnen, hebben we een aantal topchefs aangesproken. Zij hebben ons geadviseerd over interessante kruideninfusies.”

Dag Simon! Na deze zinnenprikkelende intro, moeten we wel starten met de vraag: wat maakt SOBR zo uniek?

“Vandaag vind je amper goede non-alcoholische suggesties voor foodpairings. Er bestaan natuurlijk al heel wat alcoholvrije aperitieven, maar die zijn vaak minder geschikt om tijdens de maaltijd te drinken. Daarom hebben we, in samenwerking met topchefs, twee smaken ontwikkeld die je perfect met verschillende gerechten kan combineren: hibiscus-verbena en jeneverbes-peper. Bovendien bevatten onze dranken Lion’s Mane, in het Nederlands ook wel ‘pruikzwam’ genoemd. Deze superfood staat bekend om haar hersenbeschermende werking en wordt vaak gebruikt als natuurlijk middel tegen sufheid, verstrooidheid en vermoeidheid. Op die manier willen we een drank creëren die je stimuleert in plaats van een kater veroorzaakt.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“Eigenlijk is het zeer organisch gegroeid. Co-founder Milan en ik zijn allebei afgestudeerd als bio-ingenieur met een specialisatie in fermentatietechnologie. We zaten ook samen op kot, met als gevolg dat ons huis regelmatig bezaaid was met allerlei experimenten. (lacht) De interesse was er dus van meet af aan, al was het initieel niet onze bedoeling om er echt iets mee te doen. Het idee is pas ontstaan toen we het studentenleven achter ons lieten en alcohol een minder grote rol ging spelen.”

“Ik herinner me dat we op een avond samen op restaurant zaten en dat we ons verbaasden over het gebrek aan non-alcoholische dranken op de menukaart. We wisten dat we in onze experimenten complexere smaken met meer gelaagdheid konden creëren, waarom waren die dan nog niet op de markt? Op dat moment hebben we besloten om de sprong te wagen.”

Waar zijn jullie precies begonnen?

“Om onze productie op te schalen, hadden we eerst funding nodig. Gezien de stijgende marktvraag en het vernieuwende karakter van ons idee, hebben we van Vlaio een innovatiesubsidie gekregen. Dat was een belangrijke bevestiging voor ons. Daarnaast konden we rekenen op steunadvies van de universiteiten van Gent en Antwerpen. We hebben bewust voor bootstrapping gekozen, wat erop neerkomt dat je enkel met eigen middelen onderneemt. We willen volledig onze eigen koers varen, dat is vaak minder evident als je met extern kapitaal werkt.”

Dan heb je een sterk financieel plan nodig …

“Klopt, een financieel plan is zo’n beetje de thermometer om te checken of je goed bezig bent, ook al weet je dat het onmogelijk is om de realiteit te benaderen. Maar uiteraard is het belangrijk dat je marges kloppen, daar heeft Olivier, de ondernemerscoach van Umain, ons perfect in geholpen.”

Hoe zijn de smaken tot stand gekomen?

“Normaal gezien gebruik je voor de fermentatie van bijvoorbeeld kombucha één bepaald type micro-organisme. Maar omdat wij meerdere smaakcomponenten wouden creëren, kozen we voor een samenstelling van verschillende soorten micro-organismen. Toch is smaak vooral iets subjectief. We hebben het afgelopen anderhalf jaar dan ook veel tastings georganiseerd en flavour experts geconsulteerd. Dankzij hun feedback konden we ons product stelstelmatig verbeteren. Om de smaken verder te verfijnen, hebben we een aantal topchefs aangesproken. Zij hebben ons geadviseerd over interessante kruideninfusies.”

Jullie zijn in oktober 2023 “afgestudeerd” bij Start it @KBC. Wat neem je mee uit dat traject?

“Ontzettend veel! Start it @KBC heeft ons de moed gegeven om te blijven doorgaan, omdat er externe druk en opvolging was. Zo moesten we ieder kwartaal ons plan voor een jury verdedigen die ons verantwoordelijk hield en challengede.”

“En het mooie aan het traject is dat je heel wat andere start-ups en ondernemers ontmoet. Via Start it @KBC hebben we onder meer onze packagingpartner gevonden. Bovendien mochten we gratis gebruikmaken van een kantoorruimte in Dok Noord wat in deze fase van ons ondernemerschap zeer welkom is.”

En dan is het plots zover, de lancering … Hoe hebben jullie zich daarop voorbereid?

“Eigenlijk kan je je er niet 100 % op voorbereiden. We zijn maar met twee, dus elke vrije minuut gaat naar SOBR. We proberen zo weinig mogelijk dubbel werk te doen en hebben elk onze verantwoordelijkheden. Maar het blijft wel ongelofelijk, hier hebben we twee jaar voor gewerkt, nu kunnen we ons product eindelijk naar buiten brengen!”

Wat zou je adviseren aan mensen met een ondernemersdroom?

“Wacht er niet te lang mee. Er is altijd een reden om het niet te doen, daar moet je je overzetten. Verder, omring je met mensen die een kritische blik op je plan kunnen werpen. Daarvoor moet je je ego aan de kant zetten, want soms wordt er brandhout van je ideeën gemaakt, maar het helpt je zonder oogkleppen te ondernemen. Tot slot, begin zo snel mogelijk je product te testen, zelfs als je nog niet helemaal overtuigd bent. Dat is niet evident, want je stelt je kwetsbaar op, maar zo vermijd je heel wat onnodige kosten en zorg je ervoor dat je je product nog beter kan afstemmen op de noden van je doelgroep.”

Wij zijn alvast hooked! Bedankt om in deze drukke periode tijd vrij te maken, Simon, en veel succes met de lancering.

Heb jij ook zo’n dorst gekregen van dit interview? Neem dan zeker eens een kijkje op de webshop van SOBR!

Ondernemen met oog voor work-lifebalance: Dries Van Gils over Tuub

Klanten houden er wel van dat ze één aanspreekpunt hebben voor advies, herstellingen en leveringen.”

Dag Dries! Hoe ben jij in het ondernemerschap gerold?

“Eigenlijk is het zo’n beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik heb eerst een tijdje als leerkracht geschiedenis gewerkt, maar toen ik in 2013 terugviel naar een halftijds lessenrooster, heb ik mijn passie voor fietsen gevolgd. Ik begon als zelfstandige in bijberoep met mobiele fietsherstellingen. Het concept sloeg vanaf dag één aan en voor ik het wist, was mijn agenda gevuld. In september 2015 is de winkel er dan bijgekomen. Enkele jaren geleden heb ik het winkelpand overgekocht.”

In Gent zijn er natuurlijk flink wat fietsenwinkels, hoe probeer jij je daarin te onderscheiden?

“Door een hoger klantensegment aan te spreken en meer in te zetten op persoonlijke service. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in high-end bak- en vakantiefietsen, de fietsendepannage doe ik uitsluitend nog voor klanten die hier hun fiets kochten.”

“Ik wou bewust wegblijven van de populaire merken waar verkoopcijfers en groei centraal staan. De merken waarmee ik samenwerk zetten hoog in op service en het onderhouden van hun community. Bovendien win je, als kleine fietshandelaar, de race van alsmaar meer verkopen toch niet.”

Uitbreiden was voor jou geen optie?

“Als je wilt uitbreiden, moet je personeel aanwerven en eigenlijk werk ik liever alleen. Zo kan ik 100 % focussen op wat ik graag doe, zoals klanten adviseren en aan fietsen sleutelen. Daarnaast laat het pand waar ik nu zit geen uitbreiding toe. En klanten houden er wel van dat ze één aanspreekpunt hebben voor advies, herstellingen en leveringen. Ook dat is een manier om als kleinere fietsenwinkel het verschil te maken.”

Hoe vertaalt zich dat naar het financiële plaatje?

“Eerlijk gezegd, had ik bij de start niet echt een financieel plan, maar dat zou ik niemand adviseren. De fietsensector is een bloeiende markt, in andere sectoren is dat wellicht minder vanzelfsprekend. Voor mij was het een belangrijke voorwaarde dat mijn gezin van zes ervan kon leven en dat is vandaag zeker het geval. We hebben een mooie winst in de vennootschap én ik heb nog veel vrijheid. Maar dat is een leerschool.”

“Vooral op het vlak van cashflow was dat een grote aanpassing. Aangezien we waardevolle fietsen verkopen, heb je veel stock nodig zodat je de klant voldoende opties kan tonen. Daardoor zit een deel van mijn kapitaal altijd vast. In de beginjaren werd ik daar onrustig van, maar mijn accountant bij Umain heeft mij daarin gerustgesteld en aangetoond dat ik wel degelijk goed bezig was. Ik heb geleerd om alles goed op papier te zetten. Hoeveel staat er op de rekening? Wat moet er nog binnenkomen? Verder hebben we een uitgebreid kaskrediet bij de bank, zodat we – als het nodig is – onder nul kunnen gaan. Ik heb daar nog nooit gebruik van gemaakt, maar het geeft wel meer rust en controle om te weten dat ik de mogelijkheid heb.”

Wat vind je belangrijk in het ondernemerschap?

“Het is hard werken, maar ik kan mijn ondernemerschap zo inrichten dat het een goede work-lifebalance oplevert. Ik kies zelf mijn uren en kan al eens een dagje verlof nemen, zonder dat ik vervanging moet zoeken. Je moet daar wel grenzen in stellen. Vroeger trapte ik regelmatig in de valkuil van te hard werken, omdat ik er echt van overtuigd was dat dat nodig was. Vandaag sluit ik de winkel stipt om 18.00 en sta ik een kwartier later thuis.”

Tot slot, waar mogen klanten zich in 2024 aan verwachten?

“Binnenkort komt er een nieuw merk van high-end vakantiefietsen bij, genaamd Santos. Dat gaat Tuub nog meer in de richting sturen die ik voor ogen heb. En verder wil ik het advies- en serviceluik naar een nog hoger niveau tillen.”

Klinkt veelbelovend, Dries! We weten alleszins waar we moeten zijn voor onze volgende fiets.

3 strategische pistes om je bedrijf te laten groeien in 2024

Waar wil ik naartoe?

Om te bepalen wat een succesjaar voor jou betekent, grijp je best terug naar je langetermijnvisie. Als je weet waar je over 5 jaar met je bedrijf en als ondernemer wilt staan, kan je beter invulling geven aan je groeiplan. Zo blijkt soms dat de groeimarge op een heel andere plek zit dan je verwacht. Misschien moet je consolideren in omzet, maar groeien in winstgevendheid. Wie weet is het moment aangebroken om meer personeel aan te werven of om bepaalde activiteiten af te stoten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Moraal van het verhaal: pas van zodra je langetermijnplan helder is, kan je de doelen en middelen voor 2024 vastleggen.

Hoe realiseer ik mijn businessdoelen?

Groeipiste 1: meer omzet

De meest voor de hand liggende manier om je omzet (en winst) te boosten is door je verkoopproces te optimaliseren. Komt je factuur mooi overeen met het aantal gepresteerde uren? Trek je de juiste leads aan? Maar het is ook goed mogelijk dat je moet investeren om te groeien. De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is welke stijging haalbaar is voor je bedrijf. Neem nu dat je met 20 % wilt groeien, betekent dat vaak ook 20 % meer investeren in mensen of voorraad. Daarbij duurt het doorgaans een tijdje voor die investeringen renderen. Denk aan de opleiding van je personeel, de tijd die nodig is om processen op te zetten of de installatiekost van nieuwe productiemachines. Meestal voel je pas later het effect van je investeringen.

Tip | Voor een bouwbedrijf is een omzetstijging van 20 % een zeer goed resultaat, voor een SAAS-bedrijf is een verdubbeling van recurrente omzet de norm. Benchmark met concurrenten in jouw sector om te bepalen wat een gezond groeicijfer voor jouw business is.

Groeipiste 2: meer winst 

Over het algemeen gaat winstoptimalisatie vooral over het verhogen van de efficiëntie binnen je bedrijf. Zo is het misschien interessant om minder lucratieve activiteiten terug te schroeven en de vrijgekomen tijd te investeren in activiteiten waar je meer marge op neemt. Of wie weet biedt je vaste kostenstructuur wel extra groeiopportuniteiten, door bijvoorbeeld de ruimte in je magazijn of je consultants op de bench beter te benutten. Ook hier speelt je sector een belangrijke rol. Vaak draaien innovatieve bedrijven in de eerste paar jaar flink verlies door hun hoge R&D-kost. Pas van zodra het product een bepaalde maturiteit bereikt, dalen de (ontwikkel)kosten en stijgt het resultaat.

Tip | Je winst is niet noodzakelijk gelijk aan wat er op je bankrekening staat. Bijvoorbeeld: als je investeert in voorraad of een nieuwe vestiging opent, ben je dat geld niet kwijt maar vloeit het in latere instantie terug.

Groeipiste 3: meer personeel 

Kies je in 2024 voor een betere work-lifebalance? Wil je meer investeren in je retentiebeleid? Dan kan het een strategische keuze zijn om je team te versterken met nieuw talent. Extra mensen zorgen niet altijd voor een boost in winst of omzet, maar maken jouw leven en dat van je collega’s wel een stuk aangenamer. En daar pluk je ongetwijfeld de vruchten van op lange termijn. Je hoeft namelijk niet meer te rekenen op een billability van 99 %, waardoor er minder uitstroom is van mensen die een andere uitdaging aangaan en minder risico is op uitval door bijvoorbeeld burn-out. Bovendien hoef je dan niet extra te investeren in headhunting of opleiding én verlies je geen personeel aan de concurrentie, wat in de huidige war on keeping talent cruciaal is.

Tip | Twijfel je over welke profielen je best eerst aantrekt? Begin bij de taken die je het minst graag doet als ondernemer. Als je bijvoorbeeld sterk bent in administratie, maar minder in sales, is het aangewezen om een accountmanager aan te werven. Voor leidinggevende functies geldt dan weer de gouden regel: 1 manager voor maximaal 10 teamleden.

Waar blijft die groei?

Waar blijft die groei?Je hebt flink geïnvesteerd in de groei van je onderneming, maar de resultaten laten op zich wachten. Om je meteen gerust te stellen, dat is voor heel wat ondernemers een herkenbaar én normaal fenomeen. Je resultaten lopen namelijk niet lineair met je investeringen, maar volgen doorgaans een S-curve. Meestal boek je in de beginfase snel winst omdat je zelf veel werk opneemt en vlakt die weer af zodra je een verzadigingspunt bereikt. Dat is het moment waarop nieuwe investeringen nodig zijn. Werf je extra mensen aan of breid je je voorraad of productiesite uit? Dan komt er een vaste kost bij die aanvankelijk een negatieve invloed op je winst uitwerkt. Pas nadat die investeringen beginnen te renderen, vertaalt zich dat naar meer omzet en winst. Onze (laatste) tip: hou vinger aan de pols en meet je return on investment, zodat je precies weet wat (niet) werkt.

Je ambities voor 2024 met onze experts bespreken?

Let’s grow >>

Eén jaar Start it @KBC met accounting expert Olivier Verhaege

Iedere start-up krijgt een coach toegewezen die hen gedurende het hele traject begeleidt en in contact brengt met de juiste mensen.”

Hey Olivier! Hoe verliep de kick-off van Start it @KBC 2023?

“Er is een kleine verandering tegenover de vorige keer. De jury op de pitchdays bestaat voortaan vooral uit ex-deelnemers. De partners – waaronder Umain – komen pas later in actie. Een logische beslissing, aangezien er in een start-upfase nog een grote kloof is tussen de expertise van de partner en de stand van zaken bij de starter. Het is niet de bedoeling om tijdens zo een pitch de deelnemers te intimideren met complexere vragen die op dat moment verlammend kunnen werken.”

Dus je businessidee hoeft eigenlijk nog niet zo uitgewerkt te zijn?

“Inderdaad, het is sowieso interessant om deel te nemen, omdat je meteen weet wat je idee waard is. Dat kan best confronterend zijn, maar op een kwartier tijd leer je vaak meer bij dan een jaar lang aanmodderen.”

“Ik vergelijk het een beetje met audities bij The Voice. Je kan een mooie stem hebben, maar soms heb je gewoon nog wat tijd nodig om te rijpen. Dat geldt ook voor je businessidee. Misschien is je product nog niet klaar voor de markt of omgekeerd. En een afwijzing is nog geen uitsluiting. Er zijn legio voorbeelden van start-ups die bij hun volgende poging wél geselecteerd werden.”

Dat kan tellen qua peptalk! Even terug naar de kick-off, wanneer heb jij de kandidaten ontmoet?

“Het traject start altijd met een bootcamp waarop alle partners een eigen standje hebben. De deelnemers kunnen dan vrijblijvend passeren voor een kennismakingsbabbel. Als er een klik is, kunnen ze diezelfde avond nog een meeting bij je boeken. Gelukkig hoeven ze niet alles alleen uit te zoeken. Iedere start-up krijgt een eigen coach toegewezen die hen gedurende het hele traject begeleidt en hen in contact brengt met de juiste mensen.”

Zie je bepaalde tendensen bij de volgende generatie start-ups?

“Er zijn opvallend veel start-ups die een business in AI of crypto willen uitbouwen. Verder merk ik dat er onder de startende ondernemers heel wat PhD’ers zijn. Een ideale uitgaanspositie, want zij worden betaald om nieuwe technieken te onderzoeken en te testen. Over het algemeen, is het aantal ondernemende jongeren en start-ups enorm toegenomen. Maar er zijn ook steeds meer organisaties op de markt die zich specifiek tot start-ups richten. Die professionalisering zorgt ook wel dat er andere vragen en verwachtingen zijn tegenover vroeger, waar de klassieke accountant vaak niet aan tegemoetkomt.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?

“Het volstaat niet meer om gewoon een financieel plan aan te leveren. Je moet ook mee brainstormen over hoe je dat plan kan realiseren en dat gaat verder dan kijken naar het resultaat, het berekenen van de EBITDA en het aangaan van een lening bij de bank.”

“Wat dit laatste betreft zijn er een aantal alternatieven om startkapitaal te vergaren die mogelijk interessanter zijn dan een lening, of die een mooie aanvulling hierbij vormen. Denk aan crowd funding, crowdlending, venture capital, zaaikapitaal, waarborgleningen en business angels. Om start-ups daarin bij te staan, omringen we ons bij Umain met gespecialiseerde partners. We willen tools en ideeën aanreiken die verder gaan dan puur boekhouding.”

Je hebt nu je eerste jaar als expert bij Start it @KBC achter de rug. Welke voorsprong hebben die “afgestudeerde” start-ups nu concreet genomen?

“Die voorsprong is immens, alleen al qua connecties. Dankzij het enorme netwerk van de coach en partners, kan je echt met iedereen in contact komen. Ook het interne netwerk is goud waard. Er worden veel ervaringen en best practices gedeeld, maar evengoed partnerships gesmeed. Ik heb zelfs al een aantal start-ups weten samengaan omdat hun ideeën complementair waren. Tel daar dan nog alle opgedane kennis bij …”

En je bent zo vertrokken! Bedankt voor het interview, Olivier, we kijken al uit naar de volgende update.

Interesse om je businessidee te pitchen? De inschrijvingen voor Start it @KBC 2023 zijn afgesloten. Maar wij luisteren natuurlijk altijd graag! 

Get in touch >>

Van businessidee naar start-up: waar te beginnen?

1 | Eenmanszaak of vennootschap?

De allereerste stap is een ondernemingsvorm kiezen. De naam verraadt het al een beetje, wanneer je als natuurlijk persoon met eigen middelen het ondernemersavontuur aangaat, spreekt men van een eenmanszaak. In dat geval heb je geen oprichtingsakte nodig. Opgelet, als eenmanszaak ben je onbeperkt aansprakelijk en betaal je personenbelasting op je inkomsten. Wil je liever je persoonlijk vermogen afscheiden van je bedrijfsrisico, is een vennootschap wellicht een betere ondernemingsvorm voor jou.

2 | Welke vennootschapsvorm kiezen?

Wanneer je een vennootschap opricht, heb je de keuze tussen een aantal vennootschapsvormen. We lichten kort toe wat de verschillen zijn.

• Besloten vennootschapsvorm (BV): bij een BV ben je beperkt hoofdelijk aansprakelijk wat erop neerkomt dat je persoonlijke goederen beschermd zijn. Dit is vooral interessant wanneer je in een risicovolle branche actief bent. Je kan een BV alleen oprichten, maar bent altijd verplicht om een financieel plan op te stellen.

• Maatschap (CommV en VOF): als een eenvoudige oprichting je voorkeur geniet, is de maatschap misschien wel iets voor jou. Let wel op, voor deze vorm heb je minstens één businesspartner nodig. Hou er rekening mee dat je bij een maatschap onbeperkt aansprakelijk bent. Het verschil tussen een VOF en CommV, is dat er bij een CommV ook stille vennoten zijn. Deze personen treden niet op in het bestuur van het bedrijf en zijn enkel aansprakelijk ten belope van de eigen investering.

Denk je eraan om snel externe investeerders nodig te hebben, dan zou een naamloze vennootschap (NV) of coöperatieve vennootschap (CV) de juiste keuze kunnen zijn. 

3 | Verplicht voor alle vennootschappen: de oprichtingsakte

Om een vennootschap op te richten, moet je een oprichtingsakte laten opstellen. In geval van een BV, NV of CV gebeurt dit verplicht door de notaris in samenspraak met je accountant. Wanneer je voor een maatschap kiest, heb je geen notaris nodig. Deze akte bevat alle essentiële informatie over je oprichting. We sommen alvast even de belangrijkste details voor je op.

• Bedrijfsnaam

• Gekozen vennootschapsvorm

• Adres van je zetel: hier komt alle correspondentie toe.

• Voorwerp van je activiteiten: dit zijn de concrete activiteiten die je bedrijf zal uitoefenen. Voor elke activiteit bestaat er een NACE-code. Belangrijk: denk op voorhand goed na over welke codes je kiest. Activiteiten die niet in je akte opgenomen zijn, mag je niet uitvoeren. 

Verder vermeld je hierin de namen van de aandeelhouders, het aantal aandelen en het stemrecht per vennoot, maar ook alle afspraken rond het overdragen van aandelen. Eenmaal je oprichtingsakte is opgesteld, wordt die door je notaris of accountant neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

4 | Verplicht voor BV's, NV's en CV's: het financieel plan

Eigenlijk is een financieel plan een must voor elke ondernemer. Maar als je een BV, NV of CV opricht, is het ook een verplichting. Een financieel plan is meer dan een ruwe inschatting. In geval van een faillissement, geldt het als bewijs dat je op voorhand voldoende hebt nagedacht over je aanvangsvermogen. Wat zit er nu precies in zo’n plan? Dit zijn alvast de basics:

• Resultaat: dit omvat onder meer een raming van de omzet en kosten, de marge op je producten of diensten, …

• Balans: een overzicht van alle investeringen die je in de eerste 12 maanden en de komende 24 maanden plant te doen. 

• Cashflow: de termijn waarop je alle leveranciers en andere gemaakte kosten kan terugbetalen.

5 | De aandeelhoudersovereenkomst: anticipeer op onzekerheden

Welke beslissingsbevoegdheid krijgt iedere aandeelhouder in je bedrijf? Wat gebeurt er wanneer iemand overlijdt of de aandelen wil verkopen? Wanneer wordt er iets van de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd? De beste manier om discussie tussen aandeelhouders te vermijden, is door de vragen proactief te beantwoorden. Dat kan perfect in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst is vrijblijvend, maar geldt als een verlengstuk van wat er in je statuten vermeld staat.

6 | De samenwerkingsovereenkomst: goeie afspraken, maken goeie businesspartners

Dat klinkt evident, toch sta je er bij de oprichting van je start-up vaak niet bij stil. Zo gaat de volledige focus aanvankelijk naar de uitwerking van het idee en vertrouw je vooral op de persoonlijke klik met je businesspartners. Om een gestroomlijnde samenwerking te garanderen, moet je vroeg of laat afspraken maken. Een samenwerkingsovereenkomst stelt alle regels van meet af aan scherp. De invulling mag je in principe vrij bepalen, maar omvat meestal richtlijnen over de bedrijfsstrategie, de manier van werken, de rolverdeling, het loon en het uurrooster.

Weet je niet goed waar te beginnen? Geen zorgen, onze start-up coach staat je met raad en daad bij.

Get in touch >>

Start-up to watch: Senne Bonnaerens over de lancering van OnTracx

Umain hielp ons de juiste kostenraming maken, bood ook na de oprichting ondersteuning en gaf ons het vertrouwen om de sprong te wagen.”

Dag Senne, kan je even toelichten hoe jullie op dit geniale idee zijn gekomen?

“OnTracx is eigenlijk een spin-off van de UGent. Ik deed samen met mijn vennoot Rud Derie een doctoraat aan de faculteit Sport- en bewegingswetenschappen. Terwijl ik in mijn doctoraat de belasting van lopen op ons lichaam bestudeerde, legde Rud zich meer toe op sensortechnologie. We waren sowieso al van plan om onze inzichten samen te leggen, maar we voelden de noodzaak om ook iets voor de lopers te doen. De kennis van een doctoraat is erg gedetailleerd en blijft vaak binnen de wetenschapscommunity. De loper in de straat heeft doorgaans geen idee van de belasting op zijn lichaam. Dat was voor ons de incentive om die kennis uit het labo te halen.”

Een mooie missie! Wat moeten we ons bij die sensor precies voorstellen?

“We zitten momenteel nog volop in de productontwikkelingsfase, maar de sensor zal normaal gezien rond het scheenbeen aangebracht worden. Concreet zal de sensor de schok meten waarmee je voeten de grond raken, waarna die door een slim algoritme geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.”

En hoe gaat de loper met die data aan de slag?

“In eerste instantie geeft OnTracx realtime feedback, zodat je tijdens het lopen weet hoe belastend je loopt. Die feedback kan je op verschillende manieren ontvangen. Denk aan het muziekvolume dat verlaagt naarmate je belasting verhoogt, of een groene of rode kleur die op je sportwatch verschijnt. Daarnaast worden de data van de huidige sessie vergeleken met de vorige sessies om je belasting gradueel in kaart te brengen. Dit is belangrijk omdat de belasting voor iedereen verschillend is, ook al loop je exact dezelfde afstand aan hetzelfde tempo als een andere loper. OnTracx wil komaf maken met de generieke loopschema’s en stelt een schema op maat van jouw (belastings)profiel samen.”

“Onze tool voegt niet gewoon meer data toe, maar biedt duidelijk en actiegericht advies. Ook de gezondheidszorg heeft hier baat bij. Wanneer een patiënt bij je langskomt met pijnklachten, bieden de data een toegevoegde waarde tijdens het intakegesprek en de behandeling. Bovendien is er na de revalidatie altijd een moment waarop de loper zijn training hervat. Met OnTracx kan je de draad op een gezonde manier weer oppakken en heeft de professional een handige tool om patiënten vanop afstand op te volgen.”

Da’s best impressionant! Wat komt er bij de oprichting van jullie start-up kijken?

“Véél! (lacht) In het begin waren we sterk gefocust op het dataluik, maar de vertaalslag naar een verkoopbaar product is een heel andere manier van denken. Onze eerste stap was ons verhaal goed krijgen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt weten we perfect wat er nodig is, maar je moet het ook begrijpelijk kunnen maken voor anderen. En het is natuurlijk belangrijk dat je met alle vennoten op dezelfde lijn zit. Welke doelgroep spreken we aan? Wat is onze go-to-marketstrategie? Waar willen we over 5, 10 en 15 jaar staan? Zodra dat voor ons duidelijk was, gingen we met andere partijen aan tafel zitten.”

Waar zitten jullie nu ergens in het opstartproces?

“Momenteel zijn we de tool aan het designen. Ons doel is om daar eind dit jaar volledig mee klaar te zijn en in het eerste kwartaal van 2024 te lanceren. Zo verzamelen we alvast feedback en kunnen we onze tool nadien verder optimaliseren. We willen niet de fout maken van te lang in de ontwikkelingsfase te blijven om het dan te laat op de markt te brengen. Zelfs al is 20 % van de feedback negatief, kan je daar zeer concreet mee aan de slag.”

Hoe zijn jullie bij Umain terechtgekomen?

“Ik heb Olivier (red. zaakvoerder Umain Waarschoot) op een netwerkevent ontmoet. Hij is zelf een gepassioneerd loper en toonde dus onmiddellijk interesse in ons project. Kort na dat gesprek hebben we een aantal keer samengezeten om de financiële kant van het verhaal scherp te krijgen.”

“Het financieel plan opmaken, is één van de moeilijkste zaken die bij de oprichting komt kijken. Je maakt een kostenraming voor de komende 5 jaar, zonder dat je weet hoeveel investeringen je zal krijgen. Verder moet je ook een inschatting van je omzet geven. Dat is soms wat nattevingerwerk, maar het is zeer belangrijk dat je daar voldoende realistisch in bent, want we kunnen altijd aansprakelijk gesteld worden. Umain heeft ons daar goed bij ondersteund.”

Op welke manier precies?

“Veel tech start-ups, zoals OnTracx, zitten met een hoog kostenplaatje. In ons geval zijn dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de sensor en de uitwerking van het marketingverhaal. Umain hielp ons de juiste kostenraming maken en bood ook na de oprichting ondersteuning, zoals bij het vinden van een goede verzekeraar. Eigenlijk hebben ze ons het vertrouwen gegeven om de sprong te durven wagen.”

Zo te horen zijn jullie klaar voor de volgende stap. Veel succes bij de lancering, wij volgen jullie avontuur van zeer nabij!