De algemene vergadering doorgelicht: wie, wat, waarom?

Wanneer organiseer je de algemene vergadering?

Tijdens de algemene vergadering beslis je samen over de toekomst van je vennootschap met het oog op haar welzijn en vruchtbare werking. Je kan haar bijeenroepen omwille van drie overkoepelende oorzaken:

• Jaarlijkse algemene vergadering | Tijdens deze jaarlijks verplichte vergadering wordt de jaarrekening van het afgelopen boekjaar besproken en goedgekeurd. De vergadering moet doorgaan binnen de zes maanden nadat het vorige boekjaar werd afgesloten. 

 Buitengewone algemene vergadering | Als de statuten van de vennootschap veranderen, legt de vennootschap deze opnieuw vast tijdens een buitengewone vergadering. Er moet daarbij een notaris aanwezig zijn.

  Bijzondere algemene vergadering | Bij iedere alarmbelsituatie, zoals flink kapitaalverlies, vergadert de vennootschap tijdens een bijzondere vergadering over de kritische situatie van de vereniging. Deze vergadering moet binnen de twee maanden na het luiden van de alarmbel plaatsvinden.

Wat staat er op de agenda van de algemene vergadering?

De algemene vergadering is een opportuniteit om stil te staan bij de cijfers en de strategie van je bedrijf. Enkele agendapunten:

De jaarrekening en het jaarverslag overlopen en die wel of niet goedkeuren.

Kwijting verlenen aan de bestuurders en eventueel een compensatie toewijzen. 

Ontslagen en nieuwe benoemingen van bestuurders voorleggen. 

Veranderingen van de statuten bepalen en goedkeuren. 

Bij kritische situaties beslissen over de opheffing van het vennootschap of beschermende voorzieningen treffen.

Hoe roep je de algemene vergadering bijeen?

Bij een algemene vergadering moeten alle aandeelhouders minstens 15 dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. Je moet daarbij zowel locatie als agendapunten aankondigen en toegang verlenen tot essentiële stukken, zoals de begroting en de jaarrekening. Meestal roept de raad van bestuur de vergadering bijeen. Aandeelhouders die over minstens 10 % van de aandelen beschikken, kunnen ook een vergadering aanvragen. In dat geval moet er binnen de drie weken na de aanvraag een algemene vergadering plaatsvinden.

Wie mag stemmen tijdens de algemene vergadering?

De algemene vergadering kan zowel fysiek als schriftelijk doorgaan. Iedere vennoot heeft één stem. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen, moet minstens 50 % van de aandeelhouders aanwezig zijn. Wanneer een vennoot verhinderd is om fysiek aanwezig te zijn, kan hij iemand anders een volmacht geven. Op voorhand stemmen en deelnemen vanop afstand is ook mogelijk. Let wel: check altijd wat de statuten van je vennootschap toestaan of juist niet toestaan. Bij bijzondere beslissingen, zoals verandering van de statuten of opheffing van de vennootschap, is twee derde van de stemmen vereist.

Nog vragen over de organisatie van jouw algemene vergadering? Wij staan voor je klaar!

Contacteer ons >>

Ondernemen vanop de schoolbanken: Olivier Verhaege over Gentrepreneur

Jonge ondernemers durven vaker luidop en out-of-the-box te denken, ze hebben dat ongedwongen, jeugdig enthousiasme over zich.”

Dag Olivier, wat doet Gentrepreneur precies?

“Het is een netwerk van en voor Gentse ondernemende jongeren, met de focus op studenten, om de ondernemerszin tijdens hun studies te stimuleren. Dat gaat van het verstrekken van advies, over het aanreiken van inspirerende voorbeelden, tot het organiseren van allerhande events zodat studenten al vroeg kunnen proeven van het ondernemersleven. En je hebt natuurlijk de Gentrepreneur Awards, waarbij de student-ondernemer van het jaar wordt verkozen. Van een student-ondernemer wordt verwacht dat die ook een rolmodel voor studiegenoten is, want je bent en blijft in de eerste plaats student. Maar in principe is dus iedereen met een businessidee welkom bij Gentrepreneur om hierover te sparren en inspiratie op te doen. En wanneer je effectief de sprong waagt, kan je een beroep doen op één van de start-upcoaches, zoals Umain.”

Op welke manier biedt Umain ondersteuning aan student-ondernemers?

“Door hen op alle vlakken van het ondernemerschap te adviseren. Gentrepreneur organiseert regelmatig vaste contactmomenten tussen de studenten en experten. Zo heb je bijvoorbeeld ‘Experts in the house’ waarbij ze alle soorten vragen mogen stellen aan experts. Een ander belangrijk netwerkevent is ‘Q&A Soirée’, een soort speeddate waarbij je aan tafel schuift met kanjers binnen verschillende expertises zoals legal, hr & marketing en accountancy uiteraard. Dat netwerk is goud waard voor zo’n gasten!”

“De begeleiding die ik als start-upcoach bied, gaat veel verder dan louter de boekhouding, omdat studenten vaak eerst nog vele andere (praktische) vragen hebben bij het opzetten van hun zelfstandige activiteit. Uiteraard moet je administratie op punt staan, maar het zou zonde zijn om daarvoor een accountant in te schakelen, want dan ontploft je budget nog voor je echt vertrokken bent. Een boekhoudplatform à la Dexxter of Accountable, is vaak een interessanter startpunt voor student-ondernemers. Ik geef vooral fiscaal advies en kijk ook breder, naar het innovatieve karakter en de haal- en schaalbaarheid van het idee. Op die manier ben je als student-ondernemer gewapend om ook na je studies het gekozen ondernemerspad verder te bewandelen, al blijkt in de realiteit meer dan de helft van de student-zelfstandigen na hun studies voor een ander carrièrepad te kiezen.

Wat is de meerwaarde voor Umain als student-zelfstandigen eigenlijk vaak nog geen nood hebben aan een accountant of er na hun studies toch mee kappen?

“Dit is ons duurzaam project. Recent schreef Rutger Bregman het interessante boek ‘Morele Ambitie’. Zijn boodschap? Stop met je talenten te verspillen, maar gebruik ze om stenen in de maatschappij te verleggen. De samenwerking met Gentrepreneur is onze manier om impact te maken door jonge ondernemers te inspireren en te motiveren in het realiseren van hun ambities. We zijn er ook van overtuigd dat de kans op slagen als ondernemer veel groter wordt als je van bij de start kan rekenen op de juiste begeleiding.”

Jij bent zelf actief als ondernemer, wat valt er te leren van al dat jong geweld?

“Jonge ondernemers durven vaker luidop en out-of-the-box te denken, ze hebben dat ongedwongen, jeugdig enthousiasme over zich. Als je al wat verder staat, voel je soms enige terughoudendheid om vragen te stellen of ga je er al te makkelijk vanuit dat je idee te complex of niet realistisch is. Maar op een bepaald moment moet je je concept gewoon op tafel leggen en de sprong wagen. Echt klaar ben je immers nooit.”

“Uiteraard is ervaring een grote plus, maar iemand die zijn eerste stappen als ondernemer zet, zal zich wellicht sneller laten omringen. En dat is geen overbodige luxe, als je weet hoe moeilijk het vandaag is om gewoon al de nodige funding voor je idee te verwerven. Er komt veel meer bij kijken. Je financieringsmix, fiscaliteit, boekhouding en juridische verplichtingen moeten allemaal goed zitten. In die gevallen moet je voorbij je passie en eigen ervaring kunnen kijken.”

Om af te sluiten, is ondernemerszin volgens jou aangeboren of aangeleerd?

“Ik geloof dat je niet noodzakelijk als ondernemer wordt geboren, maar dat je erin moet groeien. Het is bijvoorbeeld niet omdat je extravert bent en overtuigend uit de hoek komt, dat dit je automatisch tot een bekwame ondernemer maakt. De beste ondernemers zijn soms degenen die zich wat meer op de achtergrond houden om ervoor zorgen dat achter de schermen alles op rolletjes loopt, en zich laten vertegenwoordigen door een woordvoerder. De combinatie van beide is natuurlijk een match made in heaven, maar als je openstaat voor feedback, kan je veel grotere stappen zetten.”

Moraal van het verhaal: iedereen kan leren ondernemen! Bedankt voor je inzichten, Olivier. Op 14 mei zien we je al terug als jurylid van de Gentrepreneur Awards. Benieuwd wie zich tot student-ondernemer van het jaar mag kronen.

Wil je graag meer weten over Gentrepreneur?